REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

10 sposobów na wyższą emeryturę c.d.

7. Wysokość emerytury może podwyższyć przeliczony kapitał początkowy.
Osoby, które uzyskały prawo do nowej emerytury, a pracowały przed 1999 rokiem, mogą mieć wyższe świadczenie, gdy ZUS przeliczy im kapitał początkowy. Jeśli kapitał nie został w ogóle wyliczony ze względu na krótki okres ubezpieczenia, obecnie mogą liczyć na jego ustalenie i podwyższenie emerytury.
Jednym z dwóch składników nowej emerytury jest kapitał początkowy ustalony dla osób, które podlegały ubezpieczeniom przed 1 stycznia 1999 r. Kapitał ten podlega jednak ponownemu przeliczeniu. Obowiązujące przepisy przewidują wiele możliwości takiego przeliczenia:

– gdy ubezpieczony przedłoży dodatkowe dokumenty, potwierdzające np. nieuwzględnione dotychczas okresy składkowe lub nieskładkowe, czy też wynagrodzenia, który nie udowodnił przy ubieganiu się o emeryturę. W takim przypadku może wnioskować o doliczenie okresów przebytych do dnia 31 grudnia 1998 r., przeliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego np. z 10 kolejnych lat zamiast z dotychczas wskazanych 20 dowolnie wybranych lat z całego okresu ubezpieczenia, przypadającego przed 1999 r. bądź ponowne obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego poprzez doliczenie składnika wynagrodzenia do roku uwzględnionego w tej podstawie.

– ubezpieczony może skorzystać z nowych przepisów, wnioskując o przeliczenie podstawy kapitału początkowego z 10 kolejnych lat kalendarzowych, przy uwzględnieniu wynagrodzeń przypadających przed 1999 r., bądź przeliczając tę podstawę z uwzględnieniem lat, w których wnioskodawca pozostawał w ubezpieczeniu wyłącznie przez część roku – wówczas ZUS porówna zarobki uzyskane w tym okresie do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń wyłącznie z miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie jak dotychczas ze wszystkich miesięcy.Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy, ale nie nabyły jeszcze prawa do emerytury, skorzystają z korzystnych dla siebie zmian niezależnie od tego, czy złożą wniosek o ponowne obliczenie tego kapitału. Jeśli tego nie zrobią, ZUS przeliczy im kapitał początkowy przy okazji ustalania prawa do emerytury.

W zupełnie innej sytuacji są osoby, których kapitał początkowy ustalony na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie powyższych zmian posłużył już do obliczenia emerytury. W takim przypadku ZUS nie przeliczy świadczenia z urzędu. Aby takie przeliczenie było możliwe, należy zgłosić wniosek o przeliczenie kapitału początkowego i o ponowne ustalenie emerytury. Wyższe świadczenie przysługiwało będzie od miesiąca zgłoszenia tego wniosku.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik ZUS Oddział w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU