Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

10 sposobów na wyższą emeryturę

Wysokość ustalonej emerytury w dużej mierze zależy od samego wnioskodawcy. Największe znaczenie ma przede wszystkim fakt, jakie dokumenty wraz z wnioskiem zostaną złożone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota przyznanej emerytury uzależniona jest w dużym stopniu od tego, w jakim czasie wnioskodawca występuje o ustalenie tego świadczenia. Na wyższą emeryturę można również w wielu przypadkach liczyć już po jej przyznaniu przez ZUS, jeżeli świadczeniobiorca po ustaleniu uprawnień emerytalnych pracuje lub doniesie dodatkowe dokumenty, potwierdzające staż lub zarobki. Na podwyższenie swojego świadczenia emeryt także czasem może liczyć w razie uzyskania prawa do nowej emerytury bądź wnioskując o przeliczenie kapitału początkowego.

1. Na emeryturę trzeba przejść we właściwym czasie.
Aby mieć wyższą emeryturę, czasem warto wstrzymać się ze zgłoszeniem wniosku. Dzięki temu ZUS zastosuje wyższą kwotę bazową lub korzystniejsze średnie dalsze trwanie życia, a także można liczyć na wyższą podstawę wyliczenia świadczenia. Wnioskodawcy często zadają sobie pytanie, kiedy najkorzystniej jest złożyć wniosek: w lutym czy w marcu?
Do wniosków złożonych w lutym zastosowana zostanie stara (zazwyczaj niższa) kwota bazowa, zaś do wniosków zgłoszonych począwszy od 1 marca – nowa, wyższa kwota bazowa. Emerytury przyznane w oparciu o wyższą kwotę bazową nie podlegają jednak waloryzacji.

2. Należy wybrać właściwe zarobki i dołączyć wymagane dokumenty.
Właściwe, czyli najkorzystniejsze, wybrane z 10 kolejnych lat z ostatniego 20-lecia lub 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia. ZUS porównuje wskazane zarobki z poszczególnych lat do przeciętnych płac z tych lat i wylicza wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia. Im jest on wyższy, tym wyższa jest emerytura. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty, potwierdzające staż ubezpieczeniowy czyli okresy składkowe i nieskładkowe, stanowiące części składowe wyliczonego świadczenia. Dokumenty potwierdzające przebyty staż mogą się również przydać w sytuacji, gdy wyliczona w oparciu o przedłożone zarobki emerytura na dotychczasowych zasadach jest niższa od kwoty emerytury minimalnej, wówczas ZUS podwyższy jej wysokość do kwoty gwarantowanej. Uczyni to tylko wtedy, gdy wnioskodawca udowodni staż składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Długość stażu ubezpieczeniowego ma również duże znaczenie dla ustalenia wysokości emerytury obliczonej według nowych kapitałowych zasad.

3. Emerytura będzie wyższa, gdy świadczeniobiorca uzupełni dokumentację.
Osobie zgłaszającej wniosek o emeryturę nie zawsze udaje się zebrać kompletną dokumentację. Na wyższe świadczenie może jednak liczyć, gdy już po jego przyznaniu doniesie nowe dokumenty, potwierdzające staż lub zarobki, np. nowe świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7, wystawione przez płatników składek bądź – w jego zastępstwie – przez archiwa. Może się również okazać, iż podczas przeliczenia świadczenia doliczony zostanie składnik wynagrodzenia, nie uwzględniony wcześniej w podstawie wymiaru. Do tych wyliczeń ZUS przyjmuje dotychczasową kwotę bazową.
O następnych sposobach, mogących mieć wpływ na wyższą emeryturę – w następnym odcinku.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji