REKLAMA

W Płocku jest wypłacanych najwięcej emerytur matczynych na Mazowszu

REKLAMA

Od marca matki, które wychowały co najmniej czworo dzieci i są w trudnej sytuacji finansowej, mają prawo do specjalnego świadczenia emerytalnego. Najwięcej matczynych emerytur na Mazowszu jest wypłacanych w Płocku.

Od marca do początku października ZUS przyznał prawo do ponad 50,6 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Pieniądze wypłacają także mazowieckie oddziały ZUS – najwięcej, bo aż 1417 świadczeń, płocki oddział ZUS (obszar działania to północna część województwa).

PowiązaneTematy

Trzy warszawskie oddziały przyznały prawo do 1043 emerytur matczynych, radomski (południowa część) 946, a siedlecki (wschodnia) 546. Łącznie mazowieckie placówki ZUS wypłacają 3952 rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

– Zdecydowana większość matek, a także kilku ojców w województwie, którzy złożyli w ZUS wniosek o świadczenie, to osoby w wieku 60-69 lat (3458 z 4301), ale zdarzały się również dużo starsze, to znaczy z przedziału od 90 do 99 lat (14 osób). Z analizy złożonych wniosków wynika również to, że większość wychowała czworo dzieci, czyli ustawowe minimum (2325 z 4301) – informuje Piotr Olewiński Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Pojawiły się jednak także osoby, które zadeklarowały nawet więcej, niż dziewięcioro dzieci. Nie były to pojedyncze przypadki, bo tak liczne potomstwo zgłoszono w województwie aż 107 razy. Najwięcej, tj. po 35 takich wniosków, złożono w płockim i radomskim oddziale ZUS.

Mazowieckie placówki ZUS wydawały także decyzje odmowne. Było ich w sumie 349. Powody nieprzyznania świadczenia to zazwyczaj sytuacja materialna wnioskodawcy lub wychowanie mniej niż czworo dzieci.

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka.

Dodatkowe kryteria, aby otrzymać świadczenie, to:  • ukończenie wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat),
  • brak środków niezbędnych do życia,
  • obywatelstwo polskie lub prawo pobytu,
  • zamieszkanie w Polsce.

Co ważne, świadczenia mogą nie otrzymać osoby, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy była ona ograniczona.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie tyle, ile emerytura minimalna (obecnie 1.100 zł brutto). Jeżeli ktoś nie pobiera emerytury, to otrzyma właśnie 1.100 zł. Natomiast ci, których emerytura jest niższa, niż emerytura minimalna, otrzymają dopełnienie do tej kwoty. Jeżeli więc obecna emerytura wynosi np. 800 zł, to zostanie ona podwyższona o 300 zł, czyli do 1.100 zł.

Osoby, których obecne świadczenia są wyższe, niż emerytura minimalna, nie będą mogły skorzystać z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Wypłata matczynej emerytury przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym ZUS wyda decyzję w danej sprawie.

ZUS pomaga

Nowe świadczenie weszło w życie 1 marca, ale z racji dużego zainteresowania ZUS przyjmował dokumenty już od połowy lutego. Na salach obsługi czekają przeszkoleni pracownicy, którzy poza udzielaniem szczegółowych informacji pomagają także w wypełnieniu wniosków i oświadczeń. Dokumenty można składać w placówkach ZUS lub KRUS (w przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia rolniczego).

Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub nr dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis.

Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia.

Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie oraz podać ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą jest ojciec, trzeba podać także datę śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np. zaświadczeniami z urzędu skarbowego czy urzędu gminy.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

  1. 3333 says:

    zus powini zlikwidować , po co opłacać tylu pracowników
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU