REKLAMA

W Płocku częściej upijają się dziewczęta

REKLAMA

Podczas czwartkowej, ostatniej w tym roku Sesji Rady Miasta Płocka, omawiany będzie m.in. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Z raportu wynika, że, chociaż ogólnie tendencja do upijania się spada wśród płockiej młodzieży, to kilkunastoletnie płocczanki upijają się częściej.

Przygotowany program analizuje dotychczasowe statystyki, dotyczące problemów związanych ze spożywaniem alkoholu na terenie Płocka. Wśród nich wymienia się również problemy, dotyczące dzieci i młodzieży.

Jak się okazuje, z badań przeprowadzonych w 2012 roku wynika, że odsetki młodzieży pijącej alkohol okazjonalnie (przynajmniej raz w roku) i często (przynajmniej raz w ciągu miesiąca) były w Płocku niższe od średniej krajowej. Badania przeprowadzone w 2016 roku pokazują dalszy spadek w tym zakresie, zwłaszcza regularnego picia alkoholu wśród płockiej młodzieży, która nadal spożywa mniej alkoholu, niż przeciętni ich rówieśnicy w Polsce.

Jednak należy przy tym podkreślić, że to dziewczęta częściej niż chłopcy piją napoje alkoholowe. Co więcej, 15-letnim dziewczętom, częściej niż chłopcom w tym wieku, zdarza się silne upicie się, tzn. spożycie na tyle dużo alkoholu, żeby np. zataczać się, bełkotać, nie pamiętać co się działo.

Autorzy opracowania zaznaczają też, że w Płocku odsetek 15-latków, którzy często kupują wódkę jest wyższy, niż średnia krajowa i analogiczne odsetki w takich miastach jak Poznań, Wrocław, Bydgoszcz czy Kędzierzyn Koźle. Młodzi płocczanie rzadziej kupują natomiast piwo od swoich rówieśników z innych miast.

– Informacje z działających w Płocku instytucji na temat zachowań problemowych nietrzeźwych nastolatków (liczby interwencji Pogotowia Ratunkowego wobec nietrzeźwych osób niepełnoletnich, liczby nieletnich pacjentów z zatruciem alkoholowym oraz przebywających w Izbie Wytrzeźwień) wskazują, że problemy te dotyczą coraz mniej liczebnie grupy – optymistycznie zaznaczają jednak twórcy Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Niestety, te optymistyczne dane nie dotyczą dzieci z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy. W 2016 roku, po raz pierwszy od wielu lat, wzrosła liczba dzieci, korzystających z pomocy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego z powodu problemu alkoholowego w rodzinie.

Z opracowania wynika, że zagrożeniem jest przyzwolenie lub brak wyraźnego sprzeciwu rodziców na picie dzieci do czasu osiągnięcia pełnoletności. Badania dowodzą, że w Płocku tylko około połowa gimnazjalistów spotyka się z bezwzględnym zakazem picia alkoholu ze strony swoich rodziców.

Ogółem jednak nie jest tak źle – w Płocku nadal maleje liczba osób, potrzebujących szeroko zakrojonej pomocy, w związku z problemem alkoholowym lub przemocy w rodzinie, co potwierdzają dane Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Dane z płockich placówek służby zdrowia wskazują, że od 2013 roku maleje ogólna liczba osób potrzebujących pomocy w związku z nadmiernym piciem alkoholu, zmniejsza się też liczba przestępstw, popełnionych pod wpływem alkoholu. Zanotowano również istotne zmniejszenie się liczby policyjnych interwencji, dotyczących przemocy w rodzinie.

Jak podkreślają autorzy opracowania, wyniki te można uznać za oznakę pozytywnych zmian, świadczących o coraz mniejszej liczbie osób, potrzebujących pomocy w związku z problemami alkoholowymi.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU