REKLAMA

W najbliższych dniach uważajcie na Padlewskiego

REKLAMA

Od 7 do 9 lipca całkowicie zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Padlewskiego i Gradowskiego. Przejazd ulicą Padlewskiego będzie niemożliwy.

W czasie prac jedynie mieszkańcy będą mieli możliwość dojazdu do swoich posesji. Po zakończeniu remontu, w infrastrukturze podziemnej zostanie wykonana tymczasowa droga techniczna, zostanie przywrócona również przejezdność skrzyżowania. Prace bitumiczne zaplanowane zostały na 18-20 lipca. Termin ten może jednak ulec zmianie, wszystko zależy od warunków atmosferycznych.

PowiązaneTematy

Zamknięcie skrzyżowania ma związek z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ciągu ul. Gradowskiego.

Na piątek, 8 lipca, zaplanowane jest natomiast oddanie dla ruchu odcinka ul. Gradowskiego między ulicami Kolegialną a Sienkiewicza. Cały czas wyłączony z ruchu pozostanie odcinek ul Gradowskiego od ul. Sienkiewicza do ul. Padlewskiego.