W Muzeum Przyrodniczym są jaja raroga. Trafiły tam z płockiego koncernu

REKLAMA

W Muzeum Przyrodniczym we Wrocławiu znajduje się jedyny w Polsce pełen lęg jaj raroga, drapieżnika objętego ścisłą ochroną z powodu zagrożenia wyginięciem i niezwykle rzadko widzianego w naszym kraju. Cenny okaz trafił tam z terenu rafinerii PKN ORLEN z Płocka.

W jaki sposób jaja raroga znalazły się na terenie PKN ORLEN? Otóż w ubiegłym roku na terenie zakładu produkcyjnego pojawił się raróg, który wywalczył sobie miejsce w gnieździe, zajmowanym dotychczas przez parę sokołów. Samica złożyła jaja, ale nie było przy niej samca, stąd jaja nie były zalężone i zostały porzucone przez matkę.

Ponieważ był to zaledwie drugi lęg tego wyjątkowego i niezwykle rzadko spotykanego drapieżnika w Polsce, zdecydowano o przekazaniu okazów w celach badawczych oraz udostępnieniu ich do obejrzenia miłośnikom przyrody. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, jaja zostały otoczone opieką przez sokolników.

PowiązaneTematy

– Nie mogliśmy takich okazów pozostawić w gnieździe, ponieważ uległyby zepsuciu. Zgodnie z procedurą zrobiliśmy wydmuszki, które możemy przedstawić do celów naukowych i edukacyjnych – mówi Sławomir Sielicki ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, opiekujący się sokołami wędrownymi zamieszkującymi od niemal 20 lat tereny zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku.

Raróg jest jeszcze rzadszym gatunkiem niż znajdujące się także pod ścisłą ochroną sokoły wędrowne. Dlatego też pojawienie się tego drapieżnika w Polsce, a tym bardziej zniesienie przez niego jaj w budce umieszczonej na jednym z kominów płockiego zakładu, uznawane jest przez ekspertów ochrony środowiska za sensację ornitologiczną w kraju.

Więcej na ten temat już wkrótce – w najbliższym odcinku „ORLEN bez tajemnic”.