REKLAMA

Ustawa Szyszki to nie wszystko. Za wycięcie drzew można dostać karę

REKLAMA

1 stycznia br. w życie weszła ustawa liberalizująca przepisy, dotyczące usuwania drzew i krzewów. Na terenie całego kraju mogliśmy zobaczyć powycinane hektary roślinności. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że drzewa wycinane są na tzw. obszarach chronionych. Samorząd województwa mazowieckiego apeluje o rozwagę i zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, dotyczącymi wycinki.

Należy pamiętać, że tzw. ustawa Szyszki nie daje pełnej swobody wycinki drzew na wszystkich prywatnych działkach. Są znaczne ograniczenia wycinki drzew objętych dodatkową ochroną – m.in. drzew w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, a działki prywatne często znajdują się na własnie takich terenach.

Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną konserwatorską, o czym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ponadto, wycinka jest mocno ograniczona w okresie lęgowym ptaków (1 marca – 15 października) oraz na terenach będących obszarami rozrodu, wychowu młodych, żerowania czy po prostu odpoczynku gatunków chronionych. Należy pamiętać, że właściwie wszystkie gatunki ptaków są w Polsce objęte ochroną prawną.

– Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów związanych z wycinką drzew na obszarach chronionego krajobrazu. Napływają one zarówno od pracowników urzędów gmin i miast, jak i mieszkańców Mazowsza, którzy są zaniepokojeni masową wycinką drzew – podkreśla Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.

grafika Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Każdy, kto posiada grunty w parku krajobrazowym bądź obszarze chronionego krajobrazu musi pamiętać, że nie wolno mu usuwać drzew, na których, bądź przy których, znajdują się nory, legowiska, gniazda czy też inne schronienia i miejsca rozrodu dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie, dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia przydrożne, śródpolne i nadwodne.Pamiętajmy, że nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi lub nawet zwyczajnych miejsc przebywania gatunków chronionych, czyli m.in. wszystkich płazów i gadów czy też większości gatunków ptaków.

Jak sprawdzić czy nasza działka leży w obszarze chronionego krajobrazu? Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się specjalna mapa, na której każdy mieszkaniec może to w prosty sposób zweryfikować.

Prawdopodobnie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (22-24 marca) posłowie podejmą decyzję w sprawie nowelizacji o ochronie przyrody, dotyczącej wycinki drzew. Przygotowany przez PiS projekt nowelizacji wprowadza zasadę, że jeśli na nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł jej sprzedać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą przez pięć lat. Mają być też nakładane też kary administracyjne, dla osób fizycznych, które nie dotrzymają tego zakazu.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU