REKLAMA

Urząd Stanu Cywilnego stoi i niszczeje. Zostanie odnowiony?

REKLAMA

Niszczejący budynek Urzędu Stanu Cywilnego zamiast zachwycać, zwyczajnie szpeci. Elewacja jest odrapana, brudna i zaniedbana, ze ścian odpadają tynki. Czy ten zabytek doczeka się remontu?

PowiązaneTematy

Już dwa lata temu radny Michał Sosnowski, w imieniu młodych mieszkańców Płocka, zwracał się z prośbą o gruntowny remont elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego, który znajduje się przy ul. Kolegialnej 9.

W swojej interpelacji radny podkreślał, że elewacja budynku jest w stanie katastrofalnym: ściana frontowa jest odrapana i brudna. Dla wielu młodych mieszkańców naszego miasta, zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Dzień ślubu powinien być dla nich pięknym wspomnieniem, a cała uroczystość ślubna powinna odbywać się w warunkach odpowiednich do rangi tego typu wydarzenia. Radny prosił więc o pilne podjęcie działań naprawczych w tej sprawie.

Remont elewacji pałacu ślubów? Nie, tylko…

To nie takie proste

Od 1975 roku budynek Urzędu Stanu Cywilnego wpisany jest w rejestr zabytków. W związku z tym, jego renowacja wymaga spełnienia szeregu zaleceń konserwatora. Po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych, trzeba wykonać ekspertyzy, dokumentację projektową, szczegółową inwentaryzację rysunkowo-pomiarową i fotograficzną, program prac konserwatorskich oraz uzyskać pozwolenie na budowę i decyzję Konserwatora Budynków.

Urząd chce też ująć remont tego budynku w projekcie tworzenia obszaru funkcjonalnego Płocka, “którego powołanie wpisuje się również w ramy działań programowych nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”. W ramach tego programu, tworzony jest plan inwestycyjny dla subregionu płockiego.– W ramach programowania działań, został wskazany projekt wiodący “Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom na terenie Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich kompleksową rewitalizację” – pisał dwa lata temu w odpowiedzi sekretarz miasta, Krzysztof Krakowski.

Do tego projektu zaproponowano zadanie, dotyczące renowacji zabytkowych budynków, a konkretnie nieruchomości przy ulicy Kolegialnej 9 oraz 1 Maja 3/5. Według ratusza, “(…)Ujęcie wyżej wskazanych przestrzeni miejskich w ramach RIT Płocka (Regionalny Instrument Terytorialny) stanowi realną szansę na zachowanie obiektów o wyjątkowej wartości architektonicznej i historycznej oraz ich ochronę przed dalszą degradacją. Realizacja tego zamierzenia wpisuje się również w Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka, który w chwili obecnej jest aktualizowany” – pisał już wtedy Krzysztof Krakowski.

Dwa lata czekania przyniosą efekty?

Ratusz zapewnia, że dokonano zlecenia prac przygotowawczych przed planowanym remontem, przebudową i rozbudową, ze względu na charakter budynku oraz skomplikowany wystrój architektoniczny. W kwietniu 2017 r. opracowano także dokumentację, obejmującą przeprowadzone badania konserwatorskie, szczegółową kwerendę źródłową, szczegółową inwentaryzację pomiarowo-rysunkową i fotograficzną wnętrza obiektu budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

– Na podstawie powyższych opracowań, dokonano zlecenia w dniu 17 lipca 2017 r. wykonania projektu koncepcji programowo-przestrzennej remontu, przebudowy i rozbudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 z terminem wykonania do dnia 30.11.2017 r. – informuje Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami Urzędu Miasta w Płocku.

Czy po uzyskaniu tego dokumentu prace ruszą? To okaże się zapewne dopiero po ogłoszeniu listy inwestycji przeznaczonych do finansowania w ramach RIT. Do realizacji remontu zatem jeszcze droga daleka.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU