Tysiąc złotych przez rok dla studentów i bezrobotnych, którym urodziło się dziecko

REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę, wprowadzającą świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka. Dotyczy to m.in. osób bezrobotnych, rolników i studentów.

Jak jest?

PowiązaneTematy

W tej chwili prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka lub dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami, w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Osoby nie będące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników.

Takich uprawnień nie mają natomiast bezrobotni, studenci ani uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych i rolnicy.

Jak będzie?

Nowelizacja, podpisana w środę przez byłego już prezydenta Bronisława Komorowskiego, wprowadza dla nich świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. Przy dwojgu dzieciach będzie to 65 tygodni, trojgu – 67 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

– Idziemy za ciosem. Zaczęliśmy od wydłużenia do roku urlopów rodzicielskich, z których skorzystało już 300 tys. osób. Od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają także osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Ustawa umożliwia też finansowanie świadczeń rodzicielskich dla rolników. Z uwagi na to, że świadczenie będzie wypłacane przez KRUS, zwiększono wysokość odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS z 5 do 6,5 proc. Nie zwiększy to jednak składek płaconych przez rolników do KRUS ani też nie wniesie żadnych zmian do budżetu państwa.

By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż świadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokości netto zasiłku macierzyńskiego oraz świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy i określenie jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe świadczenia wynoszące równowartość czterech najniższych emerytur.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.