REKLAMA

Trzynastka dla emerytów bez wniosku

REKLAMA

W maju emeryci i renciści będą mieli na koncie więcej pieniędzy, a to dzięki jednorazowemu świadczeniu pieniężnemu, czyli tzw. 13. emeryturze. Jak szacuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Płocku, świadczenie zostanie wypłacone ok. 176 tys. osób z terenu północnej części województwa.

Wysokość jednorazowego świadczenia to 1100 zł brutto, przy czy wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł. W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko), przysługuje natomiast jedno świadczenie pieniężne, podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych.

– Przyznanie „13. emerytury” jest automatyczne, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie – mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem, przysługującym za maj – tłumaczy.

Jak dodaje, w szczególnej sytuacji są osoby, pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Te przysługujące za maj będą wypłacone w czerwcu, więc jednorazowe świadczenia pieniężne towarzyszące tym świadczeniom także zostaną przekazane w czerwcu.

– W przypadku zbiegu prawa do świadczeń (np. emerytury z ZUS i KRUS lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową), osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy „trzynastkę” wypłaci ZUS – wyjaśnia rzecznik.Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

– emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe,
– renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
– renty szkoleniowej,
– renty socjalnej,
– renty rodzinnej,
– rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
– świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

„13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 30 kwietnia 2019 r.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU