REKLAMA

Towarzystwo Naukowe Płockie ratuje bezcenne zbiory Biblioteki Zielińskich

REKLAMA

Towarzystwo Naukowe Płockie, dzięki wsparciu z Funduszu Grantowego dla Płocka, przeprowadziło konserwację i digitalizację siedmiu starodruków z XVI wieku. Unikatowe teksty są teraz ogólnodostępne w internecie.

Towarzystwo Naukowe Płockie ogłosiło, że zrealizowało wsparty przez Fundusz Grantowy dla Płocka projekt „Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich TNP”. Celem projektu było zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wybrane dzieła to zbiór 7 starodruków z XVI wieku.

W ramach projektu, przeprowadzono również niezbędne zabiegi konserwacyjne 4 pozycji. Następnie starodruki zostały opracowane w systemie dLibra i upowszechnione w wirtualnej bibliotece cyfrowej na stronie Płockiej Biblioteki Cyfrowej oraz Europeana.

XVI-wieczne starodruki Biblioteki im. Zielińskich należą do najstarszej i najcenniejszej części księgozbioru, wchodzą w skład zbiorów specjalnych placówki. Woluminy pochodzą z różnorakich staropolskich zbiorów kościelnych, klasztornych oraz prywatnych, połączonych w ramach księgozbioru Zielińskich.

Są to dzieła historyczne, teologiczne, prawnicze, w tym np. unikat, luterański druk Stanisława Murzynowskiego, Historia żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze, wyd. Królewiec 1550 r. Piękne renesansowe oprawy zdobią wiele książek. Zasób ten posiada kwalifikację do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.Przed konserwacją – O czyscu kazania, S.Grodzicki, Wilno 1593, fot. materiały prasowe

W ramach zadania digitalizacji, poddano druki tematycznie związane z Polską lub polskiego pochodzenia, czyli tzw. polonica, a wśród nich takie jak:

  • Karnkowski Stanisław, Messiasz albo kazania o upadku y naprawie rodzaju ludzkiego… Poznań 1597;
  • Grodzicki Stanisław, O czyscu kazanie wtóre… 26 dnia stycznia miane… przy pogrzebie… Olbrichta Radziwiła, Wilno 1593;
  • Miechowita Maciej, Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis, Kraków 1517;
  • Stanów Królestwa Polskiego… o Electiey… Zygmunta trzeciego, Króla Polskiego, do różnych książąt… poselstwa, listy y responsa, Kraków 1587.

Są to dzieła z zakresu teologii, zwłaszcza homiletyki, historii czy geografii, wydane głównie w oficynach krakowskich.

Po konserwacji – O czyscu kazania, S.Grodzicki, Wilno 1593, fot. materiały prasowe

– Należy zauważyć, iż zrealizowany projekt wpisuje się w długofalową strategię Towarzystwa Naukowego Płockiego dotyczącą digitalizacji, poprzedzonej niezbędną konserwacją, oraz upowszechniania zabytków drukarstwa z XV i XVI wieku. Do tej pory pozyskując dotacje z różnych źródeł, udało się zabezpieczyć cyfrowo niemalże cały cenny zbiór 93 druków z XV wieku, zwanych inkunabułami. Obecnie pozyskując nowe granty Towarzystwo Naukowe Płockie realizuje digitalizację wartościowego zasobu XVI-wiecznego liczącego w sumie 782 tytuły. Zrealizowane, dzięki wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” zadanie, pozwoliło na upowszechnienie kolejnych, tym razem 7 starodruków – opowiadała dr Grażyna Szumlicka-Rychlik z TNP.

Zadanie dofinansowała Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych. Kwota dofinansowania wyniosła 10.000 zł, natomiast całość zadania to koszt ponad 17 tys. zł.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU