REKLAMA

Szkoła, która przysposabia do pracy

REKLAMA

„Nigdy nie można powiedzieć: już wszystko zrobione! Dla nas jeszcze wiele zostało do zrobienia”
Kardynał Stefan Wyszyński.

W 2004 roku w ofercie edukacyjnej dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie kończącej gimnazjum, pojawił się nowy typ szkół – szkoły przysposabiające do pracy, potocznie nazywane PDP. Co to za szkoła? Na czym polega? I czego mogą nauczyć się w niej niepełnosprawni uczniowie?

Szkoły przysposabiające do pracy są ciągle jeszcze nowością na naszym rynku edukacyjnym, gdyż pierwsi absolwenci ukończyli je zaledwie kilka lat temu. W powiecie płockim funkcjonuje między innymi Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach.

W placówce tej kontynuują naukę uczniowie kończący Gimnazjum Specjalne w ZSS w Goślicach, ale także uczniowie wcześniej uczący się w gimnazjach publicznych, a mający orzeczenie do kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Szkoła ta nie jest szkołą zawodową, a uczniowie po jej ukończeniu nie otrzymują uprawnień do wykonywania zawodu i nie muszą też zdawać państwowych egzaminów. PDP przygotowuje natomiast uczniów do wykonywania prostych prac pod nadzorem osoby dorosłej, wyposaża też w niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania wielu pomocniczych czynności związanych z pracą.

Podstawa programowa tego typu szkoły składa się z dwóch elementów. Pierwszy element to kształcenie ogólne – utrwalanie i poszerzanie zakresu wiedzy ogólnej, nabywanie nowych umiejętności, potrzebnych po ukończeniu edukacji szkolnej. Drugi, jest to przysposobienie do pracy, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec pracy i przekazywanie podstawowej wiedzy na jej temat.

Nauka w tego typu placówce trwa trzy lata, ale jest możliwość wydłużenia okresu edukacji o jeden rok, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Zajęcia w szkole podzielone są na praktyczne oraz lekcje w klasach, w czasie których młodzież ma możliwość utrwalać i zdobywać nowe wiadomości z języka polskiego, matematyki, przyrody i otaczającego ich świata. Uczniowie mają również zajęcia z religii, podczas których przygotowują się do bierzmowania.

Szkoła zapewnia bezpłatne książki i pomoce edukacyjne, uczniowie mają też możliwość skorzystania z obiadów i bezpłatnego transportu do domu. A na zajęciach dodatkowych mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Równocześnie, w oparciu o dostosowany do potrzeb dziecka program edukacyjno-terapeutyczny, w szkole udzielana jest pomoc specjalistyczna: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna, zajęcia z logopedą, hipoterapia, zajęcia z psychologiem czy zajęcia pedagogiczne. Psycholog szkolny wspiera też rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka szkolna. Dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w zajęciach z klasą, stworzono w szkole możliwość zdobywania wiedzy w formie nauczania indywidualnego w domu ucznia.

Program nauczania ogólnego obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne – uczniowie pogłębiają wiadomości z zakresu czytania, pisania, pojęć matematycznych, wiedzy przyrodniczo społecznej, a także nabywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu, np. korzystania z zegarka, kalendarza, posługiwania się pieniędzmi,
  • zajęcia kształtujące kreatywność – (plastyczne, wokalno-muzyczne, teatralne) w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, zainteresowania i talenty,
  • wychowanie fizyczne oraz zajęcia sportowe – uczniowie rozwijają i doskonalą swoją sprawność fizyczną, koordynację, współpracę zespołową oraz postawę sportową. Zajęcia odbywają się w sali rehabilitacyjnej, na terenach sportowych, a także na basenie. Zdobyte umiejętności uczniowie prezentują podczas olimpiad sportowych, mitingów pływackich organizowanych dla osób niepełnosprawnych, jak i w zawodach integracyjnych.
  • zajęcia z przysposobienia do pracy – główny przedmiot, z największą liczbą godzin. Zajęcia doskonalą kompetencje uczniów oraz wyrabiają szereg nowych umiejętności, które wpływają na osiągnięcie samodzielności i niezależności wobec dorosłych. Dzieci angażując się w proste prace, widzą jej efekty i kształtują prawidłową postawę wobec pracy.

Młodzież ma możliwość nabywania umiejętności praktycznych w odpowiednio przygotowanych pracowniach.Pracownia kuchenna wyposażona jest w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt AGD, a w ramach zajęć uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonują proste potrawy, dokonują zakupów w sklepie, poznają zasady zdrowego żywienia, estetycznego wykonania i podania potraw.

Zajęcia w pralni odbywają się systematycznie, uczniowie uczą się segregować i odpowiednio składać czystą odzież, wykonują pranie ręczne, a także prasują ubrania. Umiejętności te mogą też wykorzystać w swoim domu, pomagając rodzicom.

W pracowni obróbki drewna uczniowie mają możliwość obserwowania i wykonania poszczególnych etapów pracy, od projektu do gotowego elementu. W bogato wyposażonej pracowni, pod nadzorem nauczyciela, korzystają z urządzeń stolarskich. Podczas zajęć powstają drobne elementy dekoratorskie: ramki do zdjęć, aniołki, jak i duże sprzęty ogrodowe, np. pergole, ławki, skrzynki na kwiaty.

Prace ogrodnicze realizowane są w ogródku szkolnym, na terenach zielonych wokół szkoły, w ogrodzie i w sadzie. Zajęcia obejmują również uprawę i pielęgnację roślin ozdobnych i kwiatów, a młodzież poznaje cały proces uprawy roślin od siewu aż do ich zbioru. Zebrane warzywa i owoce są później wykorzystywane do samodzielnego sporządzania posiłków.

Podczas prac biurowych młodzież uczy się obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, niszczarka, laminarka i drukarka.

Zajęcia krawieckie obejmują naukę szycia ręcznego oraz bezpiecznego posługiwania się przyborami krawieckimi, szycie prostych wyrobów, takich jak ściereczki, rękawice, fartuszki kuchenne oraz drobne naprawy odzieży. Uczniowie uczą się rozpoznawania rozmiarów odzieży i prawidłowego odczytywania przepisów konserwacji odzieży z metek, dokonywania pomiarów sylwetki centymetrem krawieckim.

Rękodzielnictwo ma na celu zachęcić uczniów do poznania swoich możliwości i rozwijania talentu i zmysłu estetyki. Pod opieką nauczyciela dzieci wytwarzają drobne przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie, które mogą podarować bliskim lub zaprezentować na wystawie.

Podczas wszystkich zajęć nauczyciele zwracają szczególną uwagę na rozwijanie samoobsługi, dbanie o porządek w klasie i pracowniach oraz stosowanie zasad bhp. W czasie zajęć porządkowych młodzież opanowuje podstawowe zasady sprzątania w domu, używania odpowiednich środków czystości oraz stosowania sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy, konkursy, a młodzież zdobywa wiele nagród w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych. Dodatkowo wprowadzono programy poszerzające umiejętności i wiadomości uczniów: „Czytamy ze zrozumieniem”, „Poznajemy zawody”, „Horticuloterapia”.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU