Szkoła do zamknięcia. Mieszkańcy protestują

REKLAMA

Mieszkańcy gminy Staroźreby nie chcą się zgodzić na zamknięcie szkoły podstawowej w miejscowości Smardzewo. Zaplanowali na czwartek protest. Wójt przekonuje, że likwidacja tej placówki to rozsądne wyjście.

Jak poinformował nasz czytelnik, w czwartek, 7 lutego o godzinie 8.30 mieszkańcy będą protestować przed Urzędem Gminy Staroźreby.

– Wójt gminy Staroźreby chce zamknąć szkołę podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Smardzewie – tłumaczył powód protestu jeden z mieszkańców.

Zapytaliśmy więc Kamila Groszewskiego, wójta gminy Staroźreby, z jakiego powodu rozważana jest likwidacja tej placówki.

PowiązaneTematy

– Celem likwidacji Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie jest konieczność dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby do realnych potrzeb, wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z tym koniecznością racjonalizacji wydatków budżetowych ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a przede wszystkim poprawienie warunków nauki – tłumaczy Kamil Groszewski.

Jak dodaje, główna przesłanką, która uzasadnia likwidację szkoły podstawowej w Smardzewie jest mała liczba dzieci w szkole.

– Mała liczebność klas i dane demograficzne na kolejne lata nie rokują możliwości utrzymania placówki w sytuacji, gdy gmina musi bilansować wydatki bieżące z dochodami bieżącymi, co zmusza ją do racjonalnego gospodarowania budżetem – argumentuje wójt.

Podkreśla też, że Gmina Staroźreby zapewni dzieciom uczęszczającym do tej szkoły możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Staroźrebach.

– Uczniowie likwidowanej szkoły będą dowożeni transportem organizowanym przez gminę, gdzie czas dowozu nie wydłuży się znacząco. Odległość od szkół to około 5 km. Część dzieci obecnie korzysta z dowozu do szkoły w Smardzewie, więc analogiczne warunki się nie pogorszą. W trakcie dowozu zapewniona będzie opieka nad uczniami. Ponadto, uczniowie objęci zostaną opieką w świetlicy szkolnej na czas oczekiwania na autobus. Jednocześnie, gmina dołoży wszelkich starań, aby dzieci wracały do domu bezpośrednio po zajęciach. Rezygnacja z nauki w klasach łączonych pozytywnie wpłynie na poziom kształcenia uczniów – przekonuje wójt Groszewski.

Wyjaśnia też, że utrzymywanie tak mało licznych oddziałów szkolnych wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka. Po ukończeniu ośmiu klas szkoły podstawowej, dzieci będą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych w miastach takich jak np. Płock i Płońsk. Wówczas w tych szkołach nie będzie już oddziałów 5- czy 6-osobowych, ale znacznie liczniejsze. Dzieci, które nie są przyzwyczajone do tak licznych klas, zmierzą się z dużymi trudnościami w przystosowaniu się do nowych warunków.

Wójt przekonuje także, iż po przeniesieniu uczniów ze Smardzewa wyraźnej poprawie ulegną warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

– Szkoła Podstawowa w Staroźrebach dysponuje salą gimnastyczną i halą widowiskowo-sportową. Gmina zamierza również sfinansować lub współfinansować możliwość dowozu oraz biletów wstępu dla uczniów na pływalnie w Płocku. Uczyni to z poczynionych oszczędności – argumentuje Kamil Groszewski.

Planowane zamknięcie szkoły w Smardzewie  ma nastąpić z końcem roku szkolnego 2018/2019, tj. z dniem 31 sierpnia 2019 r. Jak zaznacza wójt, decyzja o likwidacji jednak jeszcze nie zapadła, wymaga to bowiem podjęcia uchwały Rady Gminy Staroźreby w tej sprawie.

Aktualizacja

Podczas lutowej Sesji Rady Gminy Staroźreby, radni nie wyrazili zgody na zamknięcie szkoły w Smardzewie. Nie jest jednak wykluczone, że projekt uchwały będzie jeszcze podejmowany podczas kolejnych sesji.