Syreny zawyją na całym Mazowszu

REKLAMA

Na całym Mazowszu będzie można usłyszeć syreny alarmowe. Na szczęście będzie to tylko trening systemu wykrywania i alarmowania systemu, który na wypadek ma informować o zagrożeniu.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka informuje, że w dniu 6 czerwca 2017 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 na terenie miasta Płocka i całego województwa zostanie przeprowadzona głośna próba syren. Będzie to trening systemu wykrywania i alarmowania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 17/I.

PowiązaneTematy

Podczas ćwiczenia w ramach treningu będzie uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania, powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.

Uruchomienie systemu alarmowego odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3299/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udziału w wojewódzkim treningu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGADE – SAREX 17/I, opublikowanym na stronie www.bip.ump.pl.

Ostatni trening systemu został przeprowadzony 1 sierpnia 2016 r.