REKLAMA

Stypendia teraz także dla uczniów szkół zawodowych

REKLAMA

Ósmy raz przyznane zostały przez marszałka województwa mazowieckiego stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Mazowsza. Dotychczas o stypendia mogła występować jedynie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Teraz otrzymali je także najzdolniejsi uczniowie szkół zawodowych.

Stypendia naukowe, w ramach dwóch programów stypendialnych, otrzymają najzdolniejsi uczniowie z subregionu płockiego. Środki na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

– Stypendia to przede wszystkim inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój i przyszłość. Chodzi o to, by wspierać najzdolniejszą młodzież z Mazowsza, zarówno tę z rodzin zamożnych, jak i tę, której rodziców często nie stać na zakup pomocy naukowych czy udział dziecka w pozaszkolnych warsztatach. Mam nadzieję, że przyznana pomoc przełoży się na lepszy start stypendystów w dorosłe życie – podkreślił marszałek Adam Struzik.

W tym roku każdy z łącznie 1120 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza (480 ze szkół zawodowych oraz 640 z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) będzie otrzymywało po 420 zł miesięcznie. Nowością jest, że wśród nich są także uczniowie szkół zawodowych.

Dopiero co pisaliśmy, jak brak chętnych osób do szkół zawodowych spowodował, że w Polsce brakuje specjalistów. Być może właśnie możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych spowoduje, przynajmniej w jakimś stopniu, odwrócenie tej tendencji. Przypomnijmy, że dotychczas o stypendia mogła występować jedynie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.Z programu skierowanego do szkół zawodowych skorzysta w tym roku 480 uczniów, w tym 56 z subregionu płockiego. Stypendia będą otrzymywali za okres 10 miesięcy po 420 zł miesięcznie (wypłacone w dwóch transzach w I i II kwartale br.). O stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy m.in. osiągnęli wysokie wyniki w nauce, nie ukończyli 24. roku życia oraz są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej. Uwzględniane i dodatkowo punktowani byli finaliści i laureaci olimpiad czy turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym, o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

stypendia

W ciągu ostatnich 7 lat przyznano na Mazowszu 3293 stypendia, na łączną kwotę ponad 17 mln zł. Uczniowie mogą przeznaczać te pieniądze zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach czy wycieczkach, jak i na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego itp. Warunkiem otrzymania pomocy są ponadprzeciętne wyniki w nauce – wysoka średnia ocen, dobrze zdane sprawdziany końcowe, bądź egzaminy to tylko niektóre z kryteriów.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU