Stypendia teraz także dla uczniów szkół zawodowych

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ósmy raz przyznane zostały przez marszałka województwa mazowieckiego stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu Mazowsza. Dotychczas o stypendia mogła występować jedynie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Teraz otrzymali je także najzdolniejsi uczniowie szkół zawodowych.

Stypendia naukowe, w ramach dwóch programów stypendialnych, otrzymają najzdolniejsi uczniowie z subregionu płockiego. Środki na ten cel pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

– Stypendia to przede wszystkim inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój i przyszłość. Chodzi o to, by wspierać najzdolniejszą młodzież z Mazowsza, zarówno tę z rodzin zamożnych, jak i tę, której rodziców często nie stać na zakup pomocy naukowych czy udział dziecka w pozaszkolnych warsztatach. Mam nadzieję, że przyznana pomoc przełoży się na lepszy start stypendystów w dorosłe życie – podkreślił marszałek Adam Struzik.

W tym roku każdy z łącznie 1120 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza (480 ze szkół zawodowych oraz 640 z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) będzie otrzymywało po 420 zł miesięcznie. Nowością jest, że wśród nich są także uczniowie szkół zawodowych.

Dopiero co pisaliśmy, jak brak chętnych osób do szkół zawodowych spowodował, że w Polsce brakuje specjalistów. Być może właśnie możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych spowoduje, przynajmniej w jakimś stopniu, odwrócenie tej tendencji. Przypomnijmy, że dotychczas o stypendia mogła występować jedynie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Z programu skierowanego do szkół zawodowych skorzysta w tym roku 480 uczniów, w tym 56 z subregionu płockiego. Stypendia będą otrzymywali za okres 10 miesięcy po 420 zł miesięcznie (wypłacone w dwóch transzach w I i II kwartale br.). O stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy m.in. osiągnęli wysokie wyniki w nauce, nie ukończyli 24. roku życia oraz są uczniami co najmniej II klasy szkoły zawodowej. Uwzględniane i dodatkowo punktowani byli finaliści i laureaci olimpiad czy turniejów, a także konkursów o charakterze zawodowym, o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowie z rodzin wielodzietnych.

stypendia

W ciągu ostatnich 7 lat przyznano na Mazowszu 3293 stypendia, na łączną kwotę ponad 17 mln zł. Uczniowie mogą przeznaczać te pieniądze zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach czy wycieczkach, jak i na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego itp. Warunkiem otrzymania pomocy są ponadprzeciętne wyniki w nauce – wysoka średnia ocen, dobrze zdane sprawdziany końcowe, bądź egzaminy to tylko niektóre z kryteriów.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji