REKLAMA

Studenci z Płocka laureatami ogólnopolskiego konkursu

REKLAMA

Dwójka płockich studentów – inż. Elżbieta Świetlik i inż. Maciej Markowski – została laureatami ogólnopolskiego konkursu stażowego Ministerstwa Skarbu Państwa. Dzięki zwycięstwu w tym konkursie, zdobyli półroczny staż w Polskim Koncernie Naftowym Orlen SA. Dodatkowo, w konkursie staż wygrał również trzeci płocczanin, absolwent Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, mgr inż. Maciej Gawlik.

W środę, 20 maja, w trakcie uroczystości odbywającej się w Kancelarii Premiera, płoccy laureaci konkursu, odebrali dyplomy z rąk premier Ewy Kopacz.

PowiązaneTematy

Konkurs „Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas!” został zorganizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Adresowany był do wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy złożyli egzamin dyplomowy na uczelniach publicznych oraz niepublicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskali tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Do wstępnej edycji konkursu zgłosiło się ponad 1,5 tysiąca absolwentów szkół wyższych z całej Polski. Spośród nich wybrano 145 osób, które odbędą staże w 17 największych spółkach Skarbu Państwa. Wśród przyjętych stażystów, 28 wykazało się wyjątkową wiedzą i w związku z tym otrzymali oni płatny 6-miesięczny staż. Pozostali laureaci otrzymali staż na okres 3 miesięcy.

Nagrodzeni płocczanie są absolwentami studiów inżynierskich na kierunku Technologia chemiczna w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Obecnie są w trakcie kontynuacji nauki na studiach magisterskich.