REKLAMA
REKLAMA

Strażnicy miejscy na tropie ośnieżonych chodników

REKLAMA

Dziś, we wtorek, 2 kwietnia, wszystkie patrole płockiej straży miejskiej zostały oddelegowane do kontrolowania stanu ośnieżonych chodników. 

Straż miejska przypomina: obowiązek odśnieżania chodników wynika między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz Uchwała Rady Miasta Płocka. Dziś na ulicach miasta pojawią się patrole, które sprawdzą stan chodników. Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków czeka mandat lub wniosek do sądu.

PowiązaneTematy

– Właściciele nieruchomości zobowiązani są  do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu  i innych zanieczyszczeń, a także usuwania nawisów śniegu z dachów i gzymsów oraz sopli lodu z okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich powstaniu – mówi Jolanta Głowacka, rzeczniczka prasowa płockiej straży miejskiej. – Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego – dodaje.

Przepisy, zawarte m.in. w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określają sposób, w jaki chodnik powinien zostać odśnieżony. Zakazane jest na przykład stosowanie popiołu i żużlu, a piasek i sól użyta w trakcie walki z zimą musi zostać usunięta z chodnika zaraz po roztopieniu się śniegu.