REKLAMA

Straż miejska jest już na lewobrzeżnym Płocku

REKLAMA

Mieszkańcy lewobrzeżnej części Płocka mogą czuć się bezpieczniej. Uruchomiona została nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza na osiedlu Radziwie, a w jej pomieszczeniach zaczyna funkcjonowanie także Punkt Przyjęć Interesantów Straży Miejskiej w Płocku.

Punkt przyjęć powstał specjalnie dla mieszkańców osiedli: Radziwie, Gór, Pradoliny Wisły i Ciechomic. Od teraz będą mogli porozmawiać ze swoimi rejonowymi, zgłosić problemy, dotyczące ładu i porządku publicznego na ich osiedlach, zasięgnąć opinii prawnej w sprawach o wykroczenia, czy zadać pytania z zakresu kodeksu wykroczeń.

PowiązaneTematy

Dotychczas strażnicy miejscy musieli przyjeżdżać na lewobrzeżną część Płocka z jednostki przy ul. Otolińskiej, teraz kontakt będzie na pewno prostszy.

– Każdy z Rejonowych Straży Miejskiej ma telefon służbowy (numery telefonów komórkowych znajdują się na stronie internetowej strazmiejska.plock.eu), dlatego też łatwo będzie umówić się ze strażnikiem w najbardziej pasujący dzień i o określonej godzinie dla obu stron – wyjaśnia Jolanta Głowacka, rzeczniczka płockiej straży miejskiej. – Chcemy jednak zaznaczyć, ze Rejonowi podczas swojej służby pracować będą głównie w terenie, natomiast Punkt ma służyć jako miejsce, w którym spokojnie można porozmawiać z mundurowymi – dodaje.

Zadania strażników rejonowych Straży Miejskiej w Płocku to:

1. Kontrola czystości i porządków na terenie miasta Płocka w zakresie obowiązujących przepisów w stosunku do:

 • administracji osiedli – wspólne obchody rejonu osiedla, przekazywanie spraw bieżących do załatwienia, przekazywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców,
 • właścicieli nieruchomości – kontrola posesji w zakresie przepisów zawartych w regulaminie tj. wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych i płynnych, stanu sanitarno-estetycznego nieruchomości, usuwania zanieczyszczeń ,śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, okazywania płacenia za usługi wywozu nieczystości, mycia i napraw pojazdów samochodowych, umieszczenia tabliczki z nr porządkowym,
 • właścicieli punktów handlowych,
 • kierowników budów,
 • przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
 • zarządców dróg,
 • zarządców ogródków działkowych

2. Kontrola miejsc zagrożonych w rejonie służbowym pod względem zakłócania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa

 • rejony szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych
 • patrolowanie otoczenia budynków szkolnych, boisk sportowych i innych miejsc gromadzenia się młodzieży,
 • prowadzenia działań prewencyjnych w rejonach tych placówek, gdzie istnieje możliwość wystąpienia takich zagrożeń jak: wymuszenia, rozboje, dewastacje mienia, bójki itp. w szczególności podczas przerw lekcyjnych,
 • rejony budynków wielomieszkaniowych,
 • rejony cmentarzy (akty wandalizmu),
 • rejony sklepów, głównie z alkoholem,
 • rejony placówek gastronomicznych i rozrywkowych,
 • ogrodów działkowych.

3. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu pod względem:

 • sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym
 • posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • egzekwowanie przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach zabronionych
 • zapobieganie popełniania wykroczeń przez osoby nietrzeźwe.

4. Eliminowanie przypadków zanieczyszczania terenów zielonych i stałe monitorowanie nieużytków oraz obszarów leśnych pod względem tworzenia się „dzikich” wysypisk śmieci i natychmiastowe reagowanie na nie.5. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku a w szczególności:

 • zakazu wyprowadzania psów do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci zwłaszcza piaskownic,
 • obowiązku usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
 • obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

6. Kontrola przestrzegania przepisów Prawo o ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji:

 • usuwanie wraków pojazdów
 • przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego parkowania.

7. Zbieranie informacji o osobach bezdomnych, miejsca ich przebywania i warunkach, celem udzielenia im niezbędnej pomocy oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom.

8. Kontrola rejonu targowisk pod względem handlu artykułami zabronionymi oraz handlu w miejscach nie wyznaczonych.

9. Współpraca z mieszkańcami osiedli, miedzy innymi przez:

 • udział w spotkaniach z mieszkańcami w ramach zebrań Rad Osiedlowych
 • upowszechnianie informacji o uprawnieniach i zadaniach Straży oraz pomoc
 • w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

10. Współpraca z Radami Osiedli (wspólne obchody osiedli), dzielnicowymi KMP (wspólne służby wg opracowanego harmonogramu), Zarządami ROD ( wspólne kontrole rejonu ogrodów działkowych), WGK (wspólne objazdy zanieczyszczonych terenów miejskich), MZD (wspólne objazdy stanu dróg i oznakowania).

11. Kontrole punktów skupu złomu metali kolorowych pod względem prowadzenia wymaganej dokumentacji, tj. obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 4

 1. nie z Radziwia says:

  Od wielu lat nie wybieramy zera przed numerem kierunkowym. Gdzie oni te naklejki robili? Pewnie zapłacili za ten bubel jak za zboże. Państwo z SM Płock mają święty spokój, bo pod taki numer nikt się nie dodzwoni:)

 2. aaa says:

  znaczy się tych nierobów jest coraz więcej, trzeba ich posadzić gdzieś, padło na Radziwie, ukryją się niczym w schronie

 3. Mieszkaniec says:

  A co z działaniem straży miejskiej na prawym brzegu Wisły. Już nie raz czytałem że strażnicy będą kontrolować czystość na płockich osiedlach i nic z tego nie wynika. Mieszkam przy ul. Jesiennej co rok jest to samo w przejściu między blokami do ul. Żytniej ( uliczka prowadząca do Wyszogrodzkiej) na trawnikach bez względu na porę roku kwitną puszki po piwie lub butelki po mocniejszych trunkach. Stąd moje pytanie co takiego dobrego straż miejska może zrobić na lewym brzegu jeśli od wielu lat na prawym brzegu robi niewiele.

  • Cześć Generałom says:

   Straź miejska zajmuje się sobą a ze względu na pory roku nie wychodzą na patrol (ZA ROGIEM CZAI SI Ę GRYPA )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU