REKLAMA

Straż miejska apeluje o ostrożność. Z fajerwerkami nie ma żartów

REKLAMA

Powitaniu zbliżającego się Nowego Roku z pewnością będą towarzyszyć fajerwerki i sztuczne ognie. W związku z tym, już dzisiaj straż miejska apeluje do wszystkich o zachowanie zasad bezpieczeństwa – nieostrożne obchodzenie się ze środkami pirotechnicznymi może być bardzo niebezpieczne.

Apel podyktowany jest również tym, że w ostatnim czasie strażnicy miejscy otrzymali już pierwsze pojedyncze zgłoszenia, dotyczące wystrzału petard na płockich osiedlach.

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie pod względem ochrony przeciwpożarowej, przechowywania i obsługi musi spełniać podmiot, chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki te są następujące:

 • sprzedaż powinna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
 • wyroby takie powinny być posortowane w sposób widoczny, według klas dopuszczenia do sprzedaży 1.4 G i 1.4 S,
 • stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.

Oznakowanie na opakowaniu

Na każdym opakowaniu wyrobu z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi znajdować się: • znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie),
 • instrukcję przechowywania i używania w języku polskim,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi materiałami,
 • nazwę producenta lub nazwę importera,
 • znak dopuszczenia,
 • liczbę wyrobów w opakowaniu.

Jeżeli korzystanie z materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, to należy z kolei przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa, wśród których są:

 • zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia,
 • fajerwerki należy przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu dla dzieci,
 • przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
 • odpalanie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej i z zachowaniem szczególnej ostrożności,
 • nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
 • fajerwerków nie wolno „odpalać” z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą, najlepiej wybrać w tym celu gładką powierzchnię, aby fajerwerki nie przewróciły się,
 • jeśli po odpaleniu i wypaleniu lontu okaże się, że fajerwerki  nie eksplodowały, nie należy do nich podchodzić i sprawdzić co się stało,
 • huk petard niepokoi nie tylko ludzi, ale również zwierzęta, w szczególności psy, warto więc zadbać, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów,
 • nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może spowodować uszkodzenie słuchu,
 • fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
 • odpalając fajerwerki nie można ich ustawiać w stronę zabudowań,
 • nie wolno rzucać fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, gdzie stoją samochody, w kierunku stacji paliw i zbiorników z łatwo palnymi.

Trzeba przy tym pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi o wysokiej temperaturze spalania się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub fajerwerk, trzeba przewidzieć jego tor lotu i miejsce upadku. Dlatego też bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, należy także wiedzieć, że bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

Odpowiedzialność prawna:

 • sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat – ujawniony przypadek strażnik miejski przekazuje policji,
 • nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 51 Kodeksu Wykroczeń). Art., 51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sankcje prawne dla osoby powyżej 17. roku życia:

 • mandat karny w wysokości od 100 do 500 zł,
 • wniosek o ukaranie do sądu – grzywna do 5.000 zł.

Sankcje prawne wobec osób poniżej 17. roku życia, które używają materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do poinformowania rodziców o jego zachowaniu. Jeżeli jednak pouczenie opiekunów nieletniego nie przynosi rezultatów, wówczas sprawa kierowana jest do sądu rodzinnego oraz szkoły.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU