REKLAMA

Straż kontroluje usterki

REKLAMA

Straż Miejska rozpoczęła kontrole płockich osiedli, prowadzone w obecności przedstawicieli administracji. Wyłapywanie różnego rodzaju usterek potrwa do połowy maja.

Przedmiotem kontroli jest m.in.:
1. Lustracja budynków pod kątem ich stanu estetycznego, czystości na osiedlach, stanu technicznego ławek, śmietniczek, placów zabaw.
2. Stan altanek śmietnikowych i utrzymanie czystości w ich obrębie.
3. Stan wejść do klatek schodowych, chodników oraz ulicznego oświetlenia.
4. Stan dróg i prawidłowość ich oznakowania.

PowiązaneTematy

z każdej kontroli sporządzany jest protokół, który otrzymuje przedstawiciel administracji osiedla. Straż wyznacza również termin usunięcia stwierdzonych usterek czy uchybień. Jak do tej pory, najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły m.in.: nietypowych śmieci, pozostawionych przy altanach śmietnikowych, wymiany piasku w piaskownicy, ubytków w chodnikach, urwanych koszy na śmieci, zamalowanych znaków drogowych, braku tabliczek z nazwami ulic, liści zalegających przy krawężnikach i na chodnikach oraz zniszczonych klamek w drzwiach wejściowych do bloków.