REKLAMA

Średni koszt wyprawki szkolnej to 828 zł. Na co mogą liczyć rodzice?

REKLAMA

– Na początku roku szkolnego 2014/2015 rodzice wydali na wyprawkę szkolną około 828 złotych w przeliczeniu na jedno dziecko – informuje Centrum Badania Opinii Społecznej. 

PowiązaneTematy

Statystyki

– Jak wykazały analizy BIK i BIG InfoMonitor, średnie, comiesięczne wydatki na dziecko z budżetu domowego wynoszą 607 złotych. Wśród nich, najwięcej pieniędzy, stanowiących 34% średniej kwoty, przeznaczanych jest na żywność. Blisko 14 proc. stanowią wydatki związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi czy przedszkolnymi – świetlica, komitet rodzicielski, obiady. Dlatego też zaplanowanie solidnej wyprawki szkolonej dla dziecka to duże wyzwanie, szczególnie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – zwraca uwagę Halina Kochalska, rzecznik BIG InfoMonitor.

Zbliżający się wielkimi krokami 1 września oznacza szereg zakupów związanych z wyposażeniem plecaka w niezbędne przybory szkolne. Do tego należy również doliczyć strój sportowy na WF, obuwie i ewentualny mundurek, co według CBOS wiąże się z wydatkiem około 262 zł. Początek roku szkolnego to także opłaty na ubezpieczenie, radę rodziców czy obiady w szkole. Według analizy przeprowadzonej na zlecenie BIK i BIG InfoMonitor to średni koszt w granicach 83,99 zł.

Od lat to jednak podręczniki okazują się najdroższe. Zestaw dla jednego ucznia, który jest tylko częścią składową wyprawki szkolnej – według badania CBOS – w roku szkolnym 2014/2015 stanowił przeciętny koszt 360 zł w przeliczeniu na jedno dziecko.

Pomoc

Częściowe odciążenie portfela mogą odczuć rodzice uczniów klas pierwszych, drugich i czwartych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów, bo to te dzieci otrzymają tzw. darmowe podręczniki, będące własnością szkoły.

W tym roku również będzie realizowany rządowy program „Wyprawka Szkolna” , który daje szansę na częściowe dofinansowanie zakupu podręczników. Jest on kontynuacją poprzednich programów, realizowanych przez MEN od 13 lat. Pomoc przewidziana jest m.in. dla uczniów rozpoczynających od września naukę w klasie III szkoły podstawowej, uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum oraz uczniów niepełnosprawnych.W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego, w 2013 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem, wprowadzono jednolite kryterium dochodowe – kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie. Zaś wysokość dofinansowania wahać się ma od 225 zł do 770 zł (w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Inne wydatki

Obecnie w ofercie niemalże wszystkich szkół znajdziemy długą listę z zajęciami dodatkowymi, na które może uczęszczać dziecko. Rodzice dbają o wykształcenie swoich pociech i chętnie je na takie lekcje zapisują. W zeszłym roku ponad połowa opiekunów (52%) wysłała dzieci na zajęcia pozalekcyjne. Największą popularnością cieszą się ponadprogramowe lekcje z języków obcych.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wynika, że koszty związane z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi i przedszkolnymi dodatkowo obciążają domowy budżet o około 84 zł, zaś blisko 45 zł rodzice wydają na zajęcia pozaszkolne.

Do listy wydatków dochodzi jeszcze kieszonkowe. Z danych przedstawionych przez BIK i BIG InfoMonitor wynika, że średnia kwota kieszonkowego, które otrzymują dzieci uczęszczające do szkoły, to 39 zł. Do całości doliczyć też należy często koszty biletów autobusowych.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU