REKLAMA

Sprostowanie Komunikacji Miejskiej – Płock

REKLAMA

Zamieszczamy poniżej sprostowanie Komunikacji Miejskiej, przesłane do nas w związku z artykułem pn. „Z redakcyjnej skrzynki: Brawurowa jazda kierowców autobusów”.

W dniu 29.05.2013 r. ukazał się artykuł Damiana Kazaka pn. „Brawurowa jazda kierowców autobusów”, który zawiera informacje nieprawdziwe, niepotwierdzone i godzące w interes Spółki Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, jak również naruszające jej dobre imię i wizerunek.

Użyte w tytule artykułu sformułowanie „Brawurowa jazda…” sugeruje niewłaściwe zachowania kierowców KM-Płock Sp. z o.o., poddając pod wątpliwość bezpieczeństwo podróży autobusami tej Spółki, co mija się z prawdą. Tak sformułowany tytuł artykułu, jak również treść całego artykułu wywołał zupełnie niepotrzebne niepokoje wśród czytelników, kreując ponadto negatywny wizerunek Spółki. Autor artykułu wykazał się brakiem dziennikarskiej rzetelności, opierając wszystkie zawarte w nim twierdzenia na subiektywnej opinii jednej z osób, których nie zweryfikował z innymi źródłami informacji.

Zarówno dokumentacja KM-Płock Sp. z o.o,, jak i raporty Straży Miejskiej oraz Policji, nie potwierdzają niewłaściwych zachowań na drodze kierowców autobusów Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o., o jakich mowa w artykule. Autor materiału, mając na uwadze tylko jeden, niepotwierdzony przypadek, co do którego nie podaje nawet kiedy i gdzie miał on mieć miejsce, uogólnia całe zdarzenie i odnosi do wszystkich kierowców KM-Płock Sp. z. o.o.Zamieszczenie zdjęcia kierowcy autobusu Komunikacji Miejskiej-Płock Sp. z o.o. pod tytułem artykułu zostało dokonane bez jego zgody, narusza jego dobra osobiste i bezzasadnie sugeruje, że to ten właśnie kierowca dopuścił się nagannego zachowania i prowadził pojazd z naruszeniem zasad bezpieczeństwa, co jest oczywistą nieprawdą.

Prezes Zarządu
Janusz Majchrzak

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU