REKLAMA

Spotkanie Kapituły Kolegiackiej. Będą wręczać stypendia

REKLAMA

W płockiej Kolegiacie św. Bartłomieja odbędzie się spotkanie Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup wręczy nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. 

W piątek, 29 września br., w płockiej Kolegiacie św. Bartłomieja (kościół farny) o godz. 16.30, w święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała odbędzie się spotkanie Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Święto jest uroczystością patronalną Kapituły (spotkanie ma charakter zamknięty).

PowiązaneTematy

Mszy św. o godz. 18 będzie przewodniczył i wygłosi homilię Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski, wieloletni Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup wręczy nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Nagrodę ustanowiła Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku.

Nagroda jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Celem nagrody jest budzenie świadomości powszechnej troski o szerzenie Królestwa Bożego w świecie, popieranie wartości i postaw chrześcijańskich, zwłaszcza tych, które służą dziełom apostolatu, kultu religijnego, wychowania i kultury chrześcijańskiej, eksponowanie cnót chrześcijańskich, promocja wybitnych osiągnięć społecznych, które przyczyniają się do rozwoju kultury chrześcijańskiej i uhonorowanie wiernych chrześcijan, zwłaszcza młodych, którzy w istotnej mierze przyczynili się do szerzenia wiary i obyczajów chrześcijańskich. Nagroda może być przyznana w uznaniu za całokształt działalności lub za określone osiągnięcie o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej.

Jak informuje Ks. Wiesław Gutowski, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku, podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięcia kandydatów do nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki. Nagroda przyznawana jest corocznie 29 września, przy okazji obchodu święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Może ją otrzymać tylko osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego, nie przyznaje się jej zespołom osób, osobom prawnym i członkom Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w stosownym regulaminie, który jest dostępny na stronie www.diecezjaplocka.pl.

Kandydatów do nagrody mogły zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

W trakcie tej uroczystości zostaną też wręczone stypendia kapitulne. Fundusz Stypendialny utworzyła Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku. Celem funduszu jest wsparcie zdolnej młodzieży, pochodzącej z rodzin ubogich, tak, aby z powodu środowiska pochodzenia i trudności materialnych, nie marnowały się talenty, którymi Bóg obdarza człowieka.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy: mieszkają na terenie Diecezji Płockiej, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i posiadają, co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Oferowana pomoc stypendialna może wynosić do 2.000 zł rocznie.