REKLAMA

Śmietnik niezgody

REKLAMA

Na płockim osiedlu Skarpa powstają nowe mieszkania dla płocczan, których budową zajmuje się Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W związku z budową, powstał problem… śmietnika. 

Blok przy ulicy Kwiatowej zapewni mieszkania dla kilkunastu rodzin, cała budowla sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Nowoczesna stylistyka bloku przyciąga uwagę, jednak, jak w każdym budynku mieszkalnym, i tu będą produkowane śmieci, które należy gdzieś wynosić. Rozpoczynają się prace przy budowie wiaty śmietnikowej, której przeznaczeniem są odpady mieszkańców nowego bloku.

Budynek wielorodzinny jest w bliskim sąsiedztwie innych bloków. O ile mieszkańcy nie mają większego problemu z przyszłymi, nowymi sąsiadami, o tyle mocno przeszkadza im wspomniana wcześniej wiata śmietnikowa. – Jesteśmy zbulwersowani postawieniem tego śmietnika na rogu – mówi jedna z mieszkanek bloku przy Kwiatowej. – Tu dzieci chodzą do szkoły, przy samym śmietniku. Będą się szerzyć szczury i karaluchy. To nie powinno tak być. Jak mają mieszkać ci ludzie, którzy z okna mają widok na śmietnik? Jest naprawdę wiele innych opcji rozwiązania tego problemu – dodaje energicznie. Mieszkańcy Kwiatowej na spotkaniu, zwołanym specjalnie w sprawie śmietnika, mówili o problemie szczurów w ich okolicy, a także proponowali lokalizację wiaty, która miałaby stać trzydzieści metrów dalej.

– Nie ma innej możliwości umiejscowienia śmietnika – powiedział nam przedstawiciel MTBS. Firma mówi o zachowaniu odległości zgodnych z prawem i problemie, jaki stwarza im trafostacja, stojąca na działce Zakładu Energetycznego, która to z kolei jest w bezpośrednim sąsiedztwie nowego bloku. – Wiata jest stawiana zgodnie z dokumentacją – dodał pracownik MTBS. – Staramy się nie burzyć istniejącej już infrastruktury, aby nie utrudniać dodatkowo życia mieszkańcom ulicy Kwiatowej. Należy pamiętać, że musimy ściśle trzymać się przepisów, by uzyskać zgodę na użytkowanie tego budynku – wyjaśnił.Mieszkańcy Kwiatowej na spotkanie zaprosili radnego Marcina Flakiewicza, który komentował problem. – Jak najbardziej szanuję to, że wszystko jest zgodne z prawem, niemniej jednak jeżeli ktoś nowy przychodzi do mieszkających już ludzi, poza przepisami powinien także szanować współzależność i dobre sąsiedztwo – mówił płocki radny, dodając: – Jeżeli jest możliwość postawienia tej wiaty w innym miejscu, również zgodnym z przepisami, ale mniej kolidującym ze społecznymi odczuciami, to jestem za tym, aby to rozważyć, póki nie jest za późno.

Jak ostatecznie zostanie rozwiązana sprawa wiaty śmietnikowej? Ze spotkania można wywnioskować, że mieszkańcy nie zamierzają składać broni.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

 1. Anna says:

  O miejscu gromadzenia odpadów stałych mówi nie Prawo budowlane a Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
  Cytuję :
  Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
  § 22.
  1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

  2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:
  1. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,
  2. wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,
  3. utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

  3. Między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa w ust. 2, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

  § 23.
  1. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

  2. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

  4. Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 i 3, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU