Są pieniądze na prace naukowe

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Miasto Płock w porozumieniu z przedstawicielami władz czterech uczelni wyższych planuje ogłoszenie konkursu, dotyczącego finansowania grantów na przeprowadzenie prac naukowych.

W omawianiu tego projektu wzięli udział przedstawiciele płockiej filii Politechniki Warszawskiej, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

– Zależy nam na rozwoju środowiska naukowego w naszym mieście i wzmacnianiu uczelni w tym, aby miały jak najwięcej samodzielnych pracowników naukowych, dlatego będziemy finansować granty naukowe – mówił prezydent Andrzej Nowakowski o nowej inicjatywie władz miasta.

Pieniądze na przeprowadzenie prac naukowych, których wyniki będą służyły lokalnej społeczności, mogą otrzymać osoby, które posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego i nie przekroczyły 50. roku życia. Pod uwagę brane będzie także posiadanie znaczących osiągnięć naukowych, a także pozytywna opinia macierzystej uczelni. Granty przeznaczone są dla osób mieszkających w Płocku lub w powiecie płockim. Bardzo pozytywnie tę inicjatywę ocenili przedstawiciele płockich uczelni wyższych, którzy konsultowali regulamin przyznawania grantów.

– Te granty to ma być taka „wisienka na torcie”, która pomaga dokończyć ścieżkę prowadzącą do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub profesora. Granty adresowane są do osób, które już posiadają dorobek naukowy i są w stanie prowadzić badania na wysokim poziomie – mówił prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Zastępca prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Roman Marcinkowski podkreślał, że konkurs na przyznawanie grantów naukowych może mobilizować naukowców do promowania swojej działalności badawczej i  uzyskiwania samodzielności naukowej.

Doc. Dr Daniel Korzan, prorektor ds. studenckich i ogólnych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica zwracał uwagę, że prowadzenie badań, wydawanie publikacji czy organizowanie konferencji naukowych jest kosztowe, więc grant pomoże zrealizować przedsięwzięcia naukowe.

Granty przyznawane będą na dwa lata. Końcowym efektem ma być publikacja naukowa oraz prezentacja wyników badań na konferencji naukowej.

– W budżecie miasta na konkurs na granty naukowe rezerwujemy 200 tys. zł  na 2018 rok i tyle samo w kolejnym roku. Ile wyniesie dofinansowanie poszczególnych projektów okaże się m.in. na podstawie złożonych kosztorysów, które oceni powołana do tego komisja – wyjaśniał prezydent Nowakowski.

Członkami komisji konkursowej będą przedstawiciele prezydenta Płocka oraz reprezentanci czterech płockich uczelni wyższych.

Podziel się:

4 komentarze

 1. Ciekawe jakie nowatorskie naukowo tematy badawcze i prac habilitacyjnych moze zgłosic do grnatow Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) ? Opracowania jakich problemow naukowych przez WSD oczekuje miasto zaparaszajac WSD do aplikowania o granty? Co nauka polska , światowa oraz miasto moga zyskać po nowych dr hab i profesorach w WSD? Czy miasto naprawdę nie ma większych problemow i zmartwień niz liczba i jakosc dr hab i profesorow w WSD? Czy UMP spodziewa się podniesiena prestizu Płocka jako osrodka naukowego gdy przybedzie samodzielnych “pracownikow nauki” akurat w WSD?
  prof. dr hab. nauk med

  • Nie będę złośliwy, ale zachęcam do poszerzania wiedzy.
   Zakonnicy wynaleźli tak mało popularne rzeczy jak np. piorunochron czy… kamizelkę kuloodporną.
   Ale co ja tam wiem.
   Pan po podstawówce.

   • Zdarzaja sie rożne przypadki i wyjatki od reguły: zakonnik/przeor klasztoru w Szampanii Don Perignon odkrył wtórna fermentację wina i dopracowal technoplgie produkcji szampana, mnisi z klasztoru Shaolin opracowali i rozwinęli kilka technik sztuki walk wykorzystywane przez obecne siły specjlane, mnich znany jako Konfucjusz opracowal system filozoficznhy, podobnie inny minich Buuda opracowal inny system. Zakonnik-ksiądz M.Kopernik rogryzł mechanike systemu slonecznego oraz sformułował znane w ekonomi prawo : pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Ale to sa b. nieliczne wyjatki, ktore potwierdzaja regulę i prawdę ogólną : wszelka religia i teologia nie mają nic wspólnego z nauką – to wpólczesne formy szamaństwa.

    prof. dr hab nauk med
    dottore di sociologia
    religioznawca

  • Panie profesorze.
   “Georges-Henri Lemaître – belgijski ksiądz katolicki i astronom, jeden ze współtwórców współczesnej kosmologii relatywistycznej. Jako pierwszy zastosował w kosmologii fizykę kwantową. Rozwijał idee Alberta Einsteina. Stworzył hipotezę Wielkiego Wybuchu (nazywał ją Hipotezą Pierwotnego Atomu). Przewidział istnienie promieniowania reliktowego.” źródło Wikipedia.

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji