REKLAMA

Są fundusze z ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy

REKLAMA

Pracodawcy mogą już składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Dokumentację trzeba przekazać do 31 sierpnia.

Od 27 lipca można składać wnioski, dotyczące dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy. Na konkurs przeznaczono aż 50 mln zł. To, ile pieniędzy może otrzymać dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

PowiązaneTematy

Najmniejsze podmioty, tj. zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 90 proc. szacowanej wartości projektu. Wsparcie z ZUS może w tym wypadku wynieść 140 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby ubezpieczonych, udział procentowy dofinansowania maleje, przy czym dla największych przedsiębiorstw wynosi 20 proc. inwestycji.

Maksymalna kwota, o którą mogą się starać, wzrasta jednak wtedy aż do 500 tys. zł. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

  • od 1 do 9 osób – 90 proc. szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 140 000 zł;
  • od 10 do 49 osób – 80 proc. szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 210 000 zł;
  • od 50 do 249 osób – 60 proc. szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 340 000 zł;
  • od 250 osób – 20 proc. szacowanej wartości projektu – maksymalna kwota dofinansowania to 500 000 zł.

Działania objęte dofinansowaniem muszą mieścić się w 27 wskazanych obszarach inwestycyjnych i 2 doradczych. Może być to np. zakup osłon i urządzeń ochronnych lub technologii oczyszczania oraz uzdatniania powietrza.

Tylko do 31 sierpniaNie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin, do którego ZUS przyjmie dokumenty, to 31 sierpnia. Na stronie BIP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępniono więcej informacji o konkursie, w tym jego regulamin oraz wymagane załączniki. Rozpatrzenie wniosku jest dwuetapowe.

Najpierw ocenę formalną, czyli sprawdzenie kompletności i poprawności złożonych wniosków, przeprowadzi ZUS. Późniejsza ocena merytoryczna należy natomiast do ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Nie można mieć zaległości

Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Wykluczony jest także przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu. Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU