REKLAMA

Rządowy program wsparcia rodzin również w Płocku

REKLAMA

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 stanie się wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym dla Płocka. Ratusz będzie realizował zapisy rządowego programy „Za życiem”.

Miasto Płock zawarło porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, dzięki któremu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku stał się wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym. W ten sposób Urząd Miasta Płocka przyłączył się do realizacji zapisów rządowego projektu „Za życiem”, którego realizacja rozpoczęła się w 2016 roku.

Nowe zadania realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy:  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji, dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek otrzyma pełne fundusze na realizację zajęć, z własnych środków będzie musiał natomiast prowadzić wszelkie działania administracyjne związane z realizacją projektu.

Dyrektor ośrodka podkreślił podczas konferencji, że omawiane zajęcia będą miały charakter dodatkowy, nieobowiązkowy. Dodatkowo, co istotne, do wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będą mogli zgłaszać się rodzice, którzy jeszcze nie mają orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, ale są zaniepokojeni przebiegiem jego rozwoju.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU