Rowerzyści, czy znacie przepisy?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jazda na rowerze jest niewątpliwie zdrowa i ekologiczna. Jeśli jednak rowerzysta nie zna aktualnych przepisów ruchu drogowego, stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Tak dzieje się na przykład, gdy – co jest nagminne – wjeżdża rowerem na przejście dla pieszych. Jakie inne obowiązki mają rowerzyści, jakie piesi, a jakie kierowcy?

Znacie taką sytuację: dojeżdżacie do przejścia dla pieszych, nikogo na przejściu nie ma, więc jedziecie dalej, a tu nagle pojawia się pędzący rowerzysta? Albo wjeżdżacie na przejście dla pieszych rowerem, a kierowca zatrzymuje się przed wami z piskiem opon, stukając się w głowę?

Kto ma rację w tej sytuacji? Ze względu na to, że w okresie wakacji jest dużo więcej rowerzystów na drogach, płocka policja postanowiła przypomnieć przepisy ruchu drogowego, które dotyczą poruszających się rowerem.

 • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
 • Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku.
 • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
 • Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
  – jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
  – jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
  – czepiania się pojazdów.
  Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
  – opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
  – szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  – warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
 • Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
 • Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
 • Zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć. Czyli rowerzysta nie może przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych!
  Pamiętajmy, że zupełnie inna sytuacja jest, kiedy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim wypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru.
 • Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza, lub niemożności korzystania z nich. Pieszy – z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej , korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
 • W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
 • Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
 • Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania innego pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.
 • Wiek minimalny do kierowania wynosi:
  – 10 lat dla kierującego rowerem,
  – 17 lat dla kierującego rowerem wieloosobowym, rowerem z wózkiem rowerowym przewożącego inną osobę.
 • Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa
 • Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.
  Osoby na rolkach, deskorolkach (również elektrycznych), wózkach inwalidzkich, traktowane są jak piesi.
 • Rower powinien być wyposażony:
  – w światła z przodu białe lub żółte selektywne z tyłu czerwone
  – co najmniej jeden skutecznie działający hamulec
  – dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
  Kamizelka odblaskowa oraz kask nie są obowiązkowe, ale zaleca się ich stosowanie dla własnego bezpieczeństwa.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji