REKLAMA

Remonty dróg powiatowych od przyszłego roku. Których?

REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni przyjęli uchwałę dotyczącą przystąpienia do „Programu Przebudowy Dróg Powiatowych Powiatu Płockiego na lata 2016-2030”. Wiemy, które drogi zostaną wyremontowane w pierwszej  kolejności.

Prace mają rozpocząć się od przyszłego roku. Inwestycje będą współfinansowane przez gminę, przez którą przechodzi droga ujęta w planach przebudowy. W tym roku zaplanowano ogłoszenie części przetargów, a także zabezpieczenie pieniędzy.

PowiązaneTematy

W całym powiecie jest ponad 722 km dróg powiatowych. Zapewne nie wszystkie jednak doczekają się remontu do czasu zakończenia programu, czyli do 2030 roku. Oprócz finansowego wsparcia gmin, pieniądze pozyskiwane będą z funduszy Unii Europejskiej czy dostępnych programów rządowych.

Wstępne plany zakładają, że w pierwszej kolejności przebudowywane będą m.in.:

  • odcinek Bielsk – Smolino w gm. Bielsk (o długości blisko 2,5 km);
  • odcinek Mogielnica – Brzechowo w gm. Drobin (dł. prawie 4 km);
  • odcinek Gąbin – Nowy Kamień – Janówek – do drogi wojewódzkiej nr 583 w gm. Gąbin (dł. 1 km);
  • odcinek Soczewka – Łąck w gm. Łąck (dł. blisko 4,5 km);
  • odcinek Nowy Duninów – Grodziska – do granicy województwa w gm. Nowy Duninów (dł. ponad 3 km);
  • odcinek Stróżewko – Rogozino w gm. Radzanowo (blisko 2 km);
  • odcinek Miszewko – Pepłowo – Cieśle w gm. Słupno (dł. ok. 3 km).

Łącznie do 2018 r. planuje się modernizację prawie 58 km dróg powiatowych. Szacunkowy koszt tych pierwszych inwestycji to ponad 29 mln zł, z czego 16,7 mln zł to udział powiatu płockiego.