Remont elewacji pałacu ślubów? Nie, tylko…

REKLAMA

Ratusz odpowiedział na interpelację złożoną w lipcu przez radnego Michała Sosnowskiego, w sprawie odnowienia elewacji Urzędu Stanu Cywilnego. Jaka decyzja zostanie podjęta? Czy młodzi małżonkowie zaczną chwalić się zdjęciami sprzed płockiego pałacu ślubów?

– W związku z interwencją młodych mieszkańców naszego miasta, zwracam się z prośbą o gruntowny remont elewacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego, znajdującego się na ul. Kolegialnej 9 – pisał radny Michał Sosnowski.

PowiązaneTematy

– Elewacja budynku jest w stanie katastrofalnym: ściana frontowa jest obdrapana i brudna. Dla wielu młodych mieszkańców naszego miasta, zawarcie związku małżeńskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Dzień ślubu powinien być dla nich pięknym wspomnieniem, a cała uroczystość ślubna powinna odbywać się w warunkach odpowiednich do rangi tego typu wydarzenia. Proszę o pilne podjęcie działań naprawczych w tej sprawie – sugerował radny.

Co na to Urząd Miasta Płocka? Okazuje się, że od 1975 roku budynek Urzędu Stanu Cywilnego wpisany jest do rejestru zabytków, a w związku z tym, jego odnowienie wymaga spełnienia szeregu zaleceń konserwatorskich. W przypadku przeprowadzania remontu, w tym remontu elewacji, obowiązuje procedura: po uzyskaniu niezbędnych środków finansowych, trzeba wykonać ekspertyzy, dokumentację projektową, szczegółową inwentaryzację rysunkowo-pomiarową i fotograficzną, program prac konserwatorskich oraz uzyskać pozwolenie na budowę i decyzję Konserwatora Budynków.

Urząd chce też ująć remont tego budynku w projekcie tworzenia obszaru funkcjonalnego Płocka, „którego powołanie wpisuje się również w ramy działań programowych nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”. W ramach tego programu tworzony jest plan inwestycyjny dla subregionu płockiego.

– W ramach programowania działań, został wskazany projekt wiodący „Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom na terenie Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez ich kompleksową rewitalizację” – pisze w odpowiedzi sekretarz miasta, Krzysztof Krakowski.

I właśnie do tego projektu zaproponowano zadanie, dotyczące renowacji zabytkowych budynków, a konkretnie nieruchomości przy ulicy Kolegialnej 9 oraz 1 Maja 3/5. Według ratusza, „(…)Ujęcie wyżej wskazanych przestrzeni miejskich w ramach RIT Płocka (Regionalny Instrument Terytorialny) stanowi realną szansę na zachowanie obiektów o wyjątkowej wartości architektonicznej i historycznej oraz ich ochronę przed dalszą degradacją. Realizacja tego zamierzenia wpisuje się również w Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka, który w chwili obecnej jest aktualizowany” – pisze Krzysztof Krakowski.

Elewacja budynku nie może być więc wykonana, ze względu na planowany kompleksowy remont. Czy i kiedy do niego dojdzie… zobaczymy.