REKLAMA

Ratusz rozbudowuje system ostrzegania

REKLAMA

– Głównym celem rozbudowy systemu ostrzegania i alarmowania ludności jest możliwość przekazywania, w razie wystąpienia zagrożeń na terenie miasta Płocka, sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności zamieszkałej na obszarze nieobjętym zasięgiem słyszalności obecnie zainstalowanych syren alarmowych – informuje Konrad Kozłowski z zespołu ds. współpracy z mediami urzędu miasta. – Ponadto, chcemy podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie odczytywania i reagowania na emitowane sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze – dodaje przedstawiciel ratusza.

W ramach rozbudowy, powstanie stacja meteorologiczna, która zostanie zainstalowana przy syrenie alarmowej w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Czwartaków. Obsługiwać ją będą pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakupione zostały też urządzenia do detekcji skażeń. Detektor chloru zostanie zlokalizowany przy ul. Górnej 56, a detektor amoniaku przy ul. Gwardii Ludowej 7.

PowiązaneTematy

– Działanie urządzeń będzie polegało na monitorowaniu, odczytywaniu i przesyłaniu danych, bieżącej wizualizacji pomiarów i sygnalizowaniu alarmem w przypadku wystąpienia zagrożeń do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – mówi Konrad Kozłowski.

Zostaną też zamontowane nowe syreny alarmowe. Znajdą się one w następujących miejscach:

  • Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Korczaka 10,
  • Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Przyszkolna 22,
  • Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Sierpecka 15,
  • Szkoła Podstawowa nr 22, ul. Czwartaków 6,
  • Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kossobudzkiego 7,
  • Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Harcerska 2,
  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7,
  • Zespół Szkół nr 1, ul. Piaska 5,
  • Dworzec PKP/PKS, ul. Dworcowa 46,
  • Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1.

Środki na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności pochodzą w ponad 60% ze środków unijnych. Wartość całkowita projektu wynosi 297.531,00 zł.