REKLAMA

Rada Osiedla Łukasiewicza: Wsłuchaliśmy się w głos mieszkańców

REKLAMA

Po naszym artykule, dotyczącym konfliktu wobec nazwy dawnej ulicy Gwardii Ludowej, skontaktowała się z nami Rada Osiedla Łukasiewicza. Jak tłumaczy Anna Derlukiewicz, ich słowa i działania zostały źle przedstawione.

PowiązaneTematy

Przypomnijmy – chodzi o – zbyt długą zdaniem mieszkańców – nazwę dawnej ulicy Gwardii Ludowej, która obecnie nosi nazwę 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Mieszkańcy zebrali ponad 600 podpisów, w których większość opowiedziała się za inną nazwą ulicy – Stadionowa.

Podczas sesji Rady Osiedla Łukasiewicza zaproponowano kilka nazw, które zostały poddane jawnemu głosowaniu. Propozycje nazwy ulic otrzymały następującą liczbę głosów:

 • Ulica Stadionowa – 4 głosy,
 • Ulica Narodowych Sił Zbrojnych – 4 głosy,
 • Ulica Gwardii Narodowej – 2 głosy,
 • Ulica Kazimierza Górskiego – 2 głosy.

Natomiast radni, którzy zaproponowali obecną nazwę, Michał Sosnowski i Andrzej Aleksandrowicz proponują kompromis – skrócenie nazwy i zostawienie „Narodowych Sił Zbrojnych”, co w skrócie mogłoby być wymawiane jako NSZ.

Nie zgadza się z tym radna Daria Domosławska, która uważa, że powinno się wysłuchać głosu mieszkańców. Stwierdziła, że takie zdarzenie obudziło chęć “zabłyśnięcia” poprzez nadanie jeszcze innej nazwy dla ulicy u kolejnych osób, w tym członków Rady Mieszkańców Osiedla “Łukasiewicza”.

– Szkoda, że dopiero teraz, kiedy ponad 700 osób wybrało już nazwę ul. Stadionowa – nazwę krótką, zwyczajową, neutralną nazwę. Wybór nazwy ulicy nie generuje kosztów, nie niesie ryzyka konsekwencji  ekonomicznych, nie uderza w strategię rozwoju miasta. Zastanawiam się dlaczego zatem Radni Rady Miasta na ostatniej sesji nie wysłuchali mieszkańców, a Radni Osiedla Łukasiewicza są jak chorągiewka i sami nie potrafią podjąć decyzji. Jeśli nie głos mieszkańców, to co lub kto nimi kieruje? Zawsze wydawało mi się, że Rady Mieszkańców Osiedla są dla mieszkańców i ich reprezentują. Myślałam, że Rada Mieszkańców Osiedla to społecznicy, wsłuchujący się w głos mieszkańców – oznajmiła radna.

Nie będzie ulicy 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych?

I właśnie do tych słów płockiej radnej odniosła się Rada Osiedla Łukasiewicza, która przesłała do nas pismo z wyjaśnieniem sytuacji, do której nawiązuje Daria Domosławska.

Anna Derlukiewicz, przewodnicząca RMO Łukasiewicza

– Z uwagi na dochodzące do nas sygnały zaniepokojenia i niezadowolenia od mieszkańców ul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, dotyczące podjęcia na Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27 czerwca 2017 r. przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 564/XXXIII/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na ulicę o nazwie 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, zwołałam IV Sesję Rady Mieszkańców Osiedla na dzień 10 sierpnia br. – wyjaśnia przewodnicząca RMO Łukasiewicza, Anna Derlukiewicz.

Jak tłumaczy, na sesję zostali zaproszeni m.in. radni miejscy z Okręgu nr 4: Daria Domosławska, Tomasz Korga, Artur Kras, Jacek Jasion, Adam Modliborski i Michał Sosnowski.

– Niestety, z uwagi na okres urlopowy, radni Tomasz Korga, Artur Kras i Adam Modliborski nie mogli być obecni. Pan Radny Jacek Jasion nie skontaktował się w tej sprawie. W Sesji uczestniczyło więc 12 radnych osiedlowych, dwoje radnych miejskich: Daria Domosławska i Michał Sosnowski, dwaj przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz mieszkańcy naszego osiedla, których reprezentowała głównie jedna pani, mieszkanka ul. Gwardii Ludowej. Złożyła ona do mnie pismo z zawartym stanowiskiem odnośnie wyboru nazwy ulicy Stadionowej, podpisane przez 16 osób, po czym treść odczytała na głos – wyjaśnia Anna Derlukiewicz.

Rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali obecni na Sesji radni miejscy i osiedlowi, a także mieszkańcy. Wówczas padły jeszcze dwie inne propozycje nazwy ulicy, a mianowicie ul. Kazimierza Górskiego i ul. Gwardii Narodowej.– Z uwagi na podzielone stanowiska między radnymi osiedlowymi, mieszkańcy zostali poinformowani, że po Sesji RMO radni osiedlowi muszą przedyskutować wybór ulicy i poinformują na piśmie o swoim stanowisku mieszkańców ul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, umieszczając przed każdą klatką bloków mieszkalnych nr 9, 11, 13, 15, 17 pismo (zostało rozwieszone późnym popołudniem dnia 16.08.2017 r.) – opisuje Przewodnicząca Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”.

Jak zaznacza, podczas IV Sesji RMO podkreśliła, że Rada jest zadowolona, iż ma takich mieszkańców, którzy potrafią walczyć o swoje, powiedzieć głośno, że jest im źle i wiedzą, czego chcą.

Przypomina także, iż w lipcu br. faktycznie Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” zaproponowała radnemu miejskiemu, który był pomysłodawcą nowej nazwy, aby przyjętą w drodze uchwały ul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych skrócić do nazwy ul. Narodowych Sił Zbrojnych, przy użyciu skrótu NSZ, ponieważ przyjęta nazwa jest zbyt długa i sprawiająca problemy w posługiwaniu się nią w życiu codziennym. Rada zaproponowała również, że w przyszłości radni miejscy mogliby podjąć uchwałę i nazwać dłuższą nazwą rondo, skwer czy plac.

– Pani Radna Domosławska zarzuca w opublikowanym dnia 18.08.2017 r. artykule, że radni osiedlowi są jak „chorągiewka, bo nie potrafią sami podejmować decyzji”, podkreślając, że uważała, że RMO, to społecznicy, wsłuchujący się w głos mieszkańców. Według naszej interpretacji „chorągiewką” nie określa się osób, które „nie potrafią same podejmować decyzji”, tylko takie, które ciągle zmieniają zdanie w jednej i tej samej sprawie. W tym przypadku nie było takiej sytuacji – pisze Anna Derlukiewicz. – Oczywiście, jesteśmy społecznikami i właśnie dlatego nie mogliśmy podjąć jednogłośnej decyzji, gdyż wsłuchaliśmy się w głosy i innych mieszkańców, nie tylko sympatyków obecnych na Sesji Pani Radnej. W głosowaniu jawnym wzięliśmy pod uwagę poszczególne propozycje nazw ulic, które zaproponowali nam mieszkańcy Osiedla. My też mamy prawo mieć odmienne od siebie zdania, podobnie jak radni miejscy. Pani Radna dobrze o tym wie – argumentuje przewodnicząca RMO Łukasiewicza.

– Przeczytaliśmy również, że Pani Radna Daria Domosławska zarzuca członkom RMO „Łukasiewicza” chęć „zabłyśnięcia” poprzez nadanie innej nazwy dla ulicy – kontynuuje Anna Derlukiewicz. – Pani Dario, to nie chęć zabłyśnięcia, tylko wsłuchanie się w głosy mieszkańców. Nie wszyscy chcą nazwy zaproponowanej przez Panią. Prosimy o nie przedstawianie nas w negatywnym świetle, a raczej o poinformowanie mieszkańców, że zmiana nazwy ulicy należy do kompetencji Radnych Miejskich, czyli Pani kolegów i koleżanek – apeluje przewodnicząca.

Dodaje również, że po zakończeniu Sesji usłyszała od radnej Domosławskiej, że to „ona jest przewodniczącą i to ona powinna podjąć decyzję w przedmiotowej sprawie”.

– Owszem, jeśli większość radnych osiedlowych opowiedziałaby się za którąś z zaproponowanych nazw, wówczas poparłabym tę nazwę, ale nie uzyskaliśmy większości podczas głosowania. Radni Osiedlowi RMO „Łukasiewicza” to nie są osoby ubezwłasnowolnione, posiadają pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych, a tym samym mają prawo do wypowiadania swoich zdań. Przewodnicząca RMO nie może wziąć na siebie odpowiedzialności i podjąć decyzji za 15 osób. Radni Osiedlowi są ciekawi, czy Radna Daria Domosławska też może tak wpłynąć na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, który chętnie podejmie decyzję za 25 radnych miejskich? Może ma taką siłę przebicia? Czy okaże się to na najbliższej sesji? – pyta retorycznie.

Dodaje, że bez wątpienia mieszkańcy chcą zmiany nazwy ul. 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych na krótszą, ale nie jest prawdą, że wszyscy mieszkańcy chcą zmiany nazwy na ul. Stadionową.

– Z tego co ustaliliśmy, zdania mieszkańców są bardzo podzielone. Gdybyśmy dotarli do mieszkańców z zupełnie inną propozycją nazwy ulicy, też zebralibyśmy głosy. Mieszkańcy po prostu chcą zmiany zbyt długiej nazwy ulicy na znacznie krótszą, wpadającą w ucho, łatwą w użyciu i posługiwaniu się – tłumaczy.

Wyjaśnia również, że podczas Sesji RMO w dniu 10 sierpnia dowiedzieli się, że z przedłożonych prezydentowi Płocka podpisów mieszkańców Osiedla, popierających zmianę nazwy ulicy na ul. Stadionową, na zebranych 700 podpisów, 350 pochodzi od mieszkańców z ul. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, pozostałe pochodzą od mieszkańców z terenu całego Płocka.

– Pragniemy zaznaczyć, że na ul. 11  Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych jest zameldowanych ok. 850 osób, więc 350 stanowi 41% mieszkańców tej ulicy. Po tym możemy stwierdzić, że obecni na Sesji mieszkańcy, którzy proponowali inne nazwy ulicy, mieszczą się w pozostałych 59% – podsumowuje Anna Derlukiewicz.

O tym, jaka będzie ostatecznie nazwa tej ulicy, zadecydują radni miejscy podczas XXXV Sesji Rady Miasta Płocka, zarządzonej na 29 sierpnia br.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 10

 1. TT says:

  Mieszkam na Gwardii Ludowej, podpisałam się pod zmianą ulicy na Stadionowa, moje dzieci maja duży problem z zapamiętaniem tak długiej nazwy jaką jest 11 grupy operacyjnej narodowych sił zbrojnych. Byłam także ostatnio w jednym z naszych urzędów, niestety nowa nazwa ulicy nie zmieściła się w wymagane kratki . Gdzie to logika, żeby wymyśleć tak długą nazwę nikt z szanownej rady osiedla i rady miasta nie pomyśli, że na co dzień my mieszkańcy tej ulicy będziemy się nią posługiwać. Paranoja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Igor87 says:

   Przecież jest/bylaby możliwość używania skrótu NSZ. Kolejna naslana.

 2. mmmario says:

  Te 350 osób stanowi większość mieszkańców tej ulicy ponieważ zameldowanych jest 850 osób ale stanowią to osoby nie tylko dorosłe ale również i dzieci, kolejną sprawą jest to że w jednym lokalu mieszka zazwyczaj więcej niż jedna osoba a podpis zazwyczaj zebrany jest od jednego członka lokalu. Proszę napisać ile jest lokali na byłej ulicy Gwardii Ludowej i odnieść się wtedy do ilości podpisów.

 3. Obywatel says:

  Pani Radna Miejska powinna się wsłuchać w głosy mieszkańców oraz posłuchać przedstawicieli Rady Mieszkańców Osiedla,a nie unosić się władzą… zobaczymy jak długo.

 4. Gwadzista says:

  Moim zdaniem Nazwa NSZ jest jak najbardziej nazwą na której będę mieszkał z dumą ! jest to nazwa historyczna, myślę ze Patrioci mnie zrozumieją ! Narodowych Sił Zbrojnych ! brzmi dumnie i dostojnie, dodatkowo powiązane jest z Polską historią z której również jestem Dumny ! jestem za zmianą nazwy na NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH !

  • płockier45 says:

   z tą dumą to bym nie przesadzał .Mieszkać przy ulicy nazwanej imieniem bandyckiej organizacji??? Raczej żenada a nie duma.

 5. Mieszkaniec says:

  Ukazana sama prawda , to jest właśnie cała manipulacja. Ludzie głosowali na PiS chcieli zmian. Zostali omotani. Teraz wyłaniają się następcy .. W PŁOCKU . Nie widzę nic złego w tym skrócie ulicy .

 6. Mieszkaniec says:

  Szkoda, że niektórzy nie potrafią rozróżnić polityki od działalności na rzecz lokalnej społeczności. Rada Mieszkańców Osiedla jak sama nazwa wskazuje odnosi się do działalności na rzecz społeczeństwa, mieszkańców – a nie walczy o przetrwanie w nadchodzących wyborach samorządowych. Jestem jedną z osób, która jest za skrótem NSZ. J

 7. Bartos says:

  „na ul. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych jest zameldowanych ok. 850 osób, więc 350 stanowi 41% mieszkańców tej ulicy” – Ale zdajecie sobie sprawę, że te 350 osób jest wściekła a pozostałe to noworodki, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby… które są na imigracji. Fajnie by było pokazać zwolenników takiej nazwy. Najlepiej obu na raz.

  • Gwadzista says:

   możemy sie założyć ze w ciągu tygodnia zbiorę tyle samo podpisów na nazwę np. Smerfowa ! ludzie podpisują bo chcą zeby ci zbieracze przestali ich nachodzić i dla świętego spokoju dają te podpisy jak przychodzi banda nakręconych niedowartościowanych krzykatych lampucer wysłanniczek tej całej Domosławskiej z dupy wziętej, niech ta super ekstra radna zajmie sie swoim genialnym projektem smietniczek na psie gówna bo z tego ostatnio słynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU