PWSZ z wielkimi planami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W trakcie inauguracji roku akademickiego 2016/2017, prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, nowy rektor uczelni powitał zgromadzonych gości. Wśród nich znalazło się liczne grono przedstawicieli płockich instytucji. Przybyli też zaprzyjaźnieni z PWSZ reprezentanci Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie.

Rok akademicki rozpoczęła w tym roku w uczelni grupa studentów z Turcji, którym na powitanie w języku angielskim życzono dobrej zabawy, ale także tego, aby nie zapomnieli o ciężkiej pracy. W PWSZ uczą się też studenci z Ukrainy.

Rektor Maciej Słodki w swoim wystąpieniu przypomniał, że uczelnię ukończyło już 10 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwentów. Poinformował, że PWSZ kształci na 9 kierunkach I stopnia i na dwóch magisterskich. W planach ma uruchomienie kolejnych kierunków. Podkreślił rozwój bazy lokalowej i zaznaczył, że uczelnia ma potencjał na przyjęcie 3,5 tys. studentów.

Poinformował zebranych, że PWSZ wprowadził właśnie zmiany struktury, które maja ułatwić pozyskiwanie znacznych środków na badania. Obecnie, w ramach trzech wydziałów uczelni – Nauk Ekonomicznych i Informatycznych, Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Nauk o Zdrowiu, funkcjonuje 12 zakładów. Rektor zaapelował do władz miasta o wspieranie PWSZ.

Na koniec wyraził nadzieję, że zarówno on sam, jako debiutujący rektor, jak i debiutujący studenci rozpoczynający naukę w uczelni, odniosą wspólne zwycięstwo.

Życzenia wykładowcom i studentom złożyli przedstawiciele starostwa, sejmiku województwa i miasta. Nastąpiła oficjalna immatrykulacja.

mag

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji