REKLAMA

PWSZ już po kontroli. Jak wyniki?

REKLAMA

Oceną pozytywną zakończyła się kontrola Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na płockiej uczelni. Tym samym MNiSW zakończyło, trwającą od maja ubiegłego roku kontrolę PWSZ w Płocku.

PowiązaneTematy

Jak podsumował Rektor PWSZ w Płocku, prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, kolejna z przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli, nie wykazała naruszenia przepisów prawa.

– Wyniki trwającego wiele miesięcy i właśnie zakończonego postępowania kontrolnego są potwierdzeniem, że cała negatywna kampania rozpętana w okresie wyborów nowych władz PWSZ w Płocku była tylko publicznym rzucaniem pomówień, oszczerstw i insynuacji, godzących nie tylko w poszczególne osoby, ale przede wszystkim w dobre imię Uczelni. Wyniki kontroli jednoznacznie pokazują, że te działania miały na celu wyłącznie zdyskredytowanie ówczesnych władz Uczelni i wpłynięcie na wyniki prowadzonych w tym czasie wyborów – powiedział rektor.

Studenci PWSZ strajkują. „To jest mafia”Zgodnie z informacją przekazaną podczas konferencji prasowej, na którą PWSZ zaprosiło dziennikarzy w piątek, 10 lutego, kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem, uzyskanymi uprawnieniami w latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 oraz prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w uczelni w 2014 i 2015 r.

Ministerstwo stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna. Działalność PWSZ oceniono we wszystkich analizowanych zakresach pozytywnie.

Jak tłumaczył prof. Maciej Słodki, kontrola w każdym z zakresów dotyczyła wielu zagadnień, m.in. przestrzeganie przez Senat Uczelni wymagań statutowych i zadań ustawowych, przede wszystkim w związku z przeprowadzonymi na Uczelni wyborami nowych władz na kadencje 2016-2020, kontrolowano zgodność z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym uregulowań w wysokości opłat za usługi edukacyjne, zawierania umów ze studentami i nauczycielami akademickimi, terminowość przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich, przestrzeganie przepisów dotyczących zasad sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem środków finansowych przyznanych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przeprowadzenie inwentaryzacji i inne.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU