Przedstawiciel ORLENU zasiadł w radzie nadzorczej Wisły Płock

REKLAMA

Od 3 czerwca br. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Wisły Płock S.A. Dołączył do niej Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN ORLEN.

Zbigniew Leszczyński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Spółką na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Od kilkunastu lat jest związany z Grupą ORLEN – odpowiadał m.in. za logistykę, budowę i rozwój sieci stacji paliw oraz sprzedaż i rozwój hurtowej sprzedaży produktów rafineryjnych i petrochemicznych, wdrożył wiele strategicznych dla Koncernu projektów. Pełnił również m.in. funkcję Prezesa Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Rynex Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wisła Płock S.A. oraz Dyrektora Pionu ds. Sprzedaży i Marketingu w Kompanii Węglowej S.A.

PowiązaneTematy

Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, nadzoru oraz prowadzenia projektów. Sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Deutschland GmbH, Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Unipetrol oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Paliwa. Obecnie piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego oraz pełni funkcję Członka Zarządu w Stowarzyszeniu European Petroleum Refiners Association.

Obecny skład Rady Nadzorczej Wisły Płock SA:

  • Przewodniczący – Remigiusz Miecznikowski
  • Wiceprzewodniczący – Krzysztof Miaśkiewicz
  • Sekretarz – Małgorzata Elżbieta Skalska
  • Członek – Zbigniew Leszczyński.
Zbigniew Leszczyński, fot. Wiktor Pleczyński