Prezes IGRP: Chcemy tworzyć miejsce sprzyjające biznesowi

REKLAMA

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego to jedna z prężniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców na terenie Mazowsza. Jakie korzyści mają firmy z uczestnictwa i w jaki sposób można zostać jej członkiem? O tym rozmawiamy z prezesem IGRP, Krzysztofem Izmajłowiczem.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego jest organizacją samorządu gospodarczego, która działa od 2003 roku. Zrzesza (na zasadzie dobrowolności) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu płockiego, a więc powiatach: gostynińskim, płockim, sierpeckim oraz miasta Płock. W jakim celu funkcjonuje?

PowiązaneTematy

Krzysztof Izmajłowicz, prezes IGRP

– Jesteśmy organizacją, skupiającą firmy różnych branż gospodarki, zarówno te z imponującym portfolio, jak i te, które pierwsze kroki w biznesie stawiają od niedawna – mówi Krzysztof Izmajłowicz, prezes Izby Gospodarczej Regionu Płockiego.

Cel jeden, ścieżek kilka…

– Mimo tej różnorodności, mamy wspólny cel. Chcemy tworzyć miejsce, sprzyjające dobrym kontaktom między firmami oraz inspirujące do nawiązywania długofalowych relacji. Wszystkie kierunki działalności zapisane są w statucie IGRP, natomiast jest kilka głównych ścieżek, którymi idziemy. Pierwsza z nich, to reprezentowanie zbiorowych interesów wszystkich członków Izby – wyjaśnia.

O co chodzi? Na przykład Izba wspiera pracę stowarzyszenia, które rozmawia z inwestorem i wykonawcą, czyli Urzędem Miasta Płocka i firmą PORR, na temat remontu ulicy Przemysłowej i Kostrogaj. – Wspieramy ich pracę, aby remont odbył się w sposób płynny. Jest to część miasta stricte przemysłowa, znajduje się tam wiele firm. Remont jest już na etapie realizacji, a wykonawca ma do nas bezpośredni kontakt, wszystko po to, aby przebiegał jak najłagodniej. Oczywiście, wszyscy widzimy co się dzieje w trakcie remontu, tworzące się korki i utrudnienia dla firm oraz ich klientów. Trzeba jednak pamiętać, że jest to inwestycja oczekiwana przez wiele lat. Niemniej, jako Izba wnioskowaliśmy o utworzenie lewoskrętu ulicy Przemysłowej w Bielską, który pomoże zmniejszyć w tym miejscu utrudnienia, upłynniając ruch – tłumaczy prezes IGRP.

Druga ze ścieżek, to edukacja. – Organizujemy różnego rodzaju szkolenia we współpracy z instytucjami z otoczenia biznesu, takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne i finansowe czy Sanepid. Szkolenia te organizowane są na bieżąco, wraz z np. pojawiającymi się zmianami w przepisach prawa. Ostatnio gościliśmy w izbie pracowników ZUS, omawiając założenia projektu e-składka, wcześniej wraz z Państwową Inspekcją Pracy poruszaliśmy tematy związane z procedurami kontrolnymi – wymienia Krzysztof Izmajłowicz. Jak dodaje, organizowane są także szkolenia tematyczne, o bardzo szerokim obszarze tematycznym, które pomogą przedsiębiorcom w prowadzeniu świadomej działalności gospodarczej.

IGRP łączy także firmy w zakresie bezpośrednim. – Staramy się, aby przedstawiciele firm obecnych w Izbie integrowali się, poprzez różnego rodzaju spotkania, w tym także nieformalne – mówi prezes. – Wychodzimy z założenia, że najlepsze relacje gospodarcze tworzą się wśród ludzi, którzy się znają i mogą sobie w pewnym zakresie zaufać. Dzięki temu, swoje pierwsze kroki w przypadku potrzeb biznesowych, członkowie Izby kierują do firm, które znają. Dlatego między innymi zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy z Izbą – mówi prezes IGRP.

– Współpracujemy z wieloma samorządami, np. Miastem Płock, Miastem Gostynin, Powiatem Płockim czy też Powiatem Sierpeckim. Nasi przedstawiciele są obecni w Miejskiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia, Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Płocka, Radzie Społeczno-Gospodarczej przy płockiej Politechnice, współpracujemy z szkołami wyższymi, parkiem technologicznym i różnymi innymi instytucjami otoczenia biznesu – wymienia Krzysztof Izmajłowicz.

Przy okazji zaprasza na najbardziej uroczyste wydarzenie, które realizowane jest od 11 lat, czyli Płocki Bal Niepodległościowy, organizowany z inicjatywy płockich przedsiębiorców.

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości, jest kluczowym faktem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na tegoroczny Bal zapraszamy dokładnie 11 listopada, do Hotelu Tumskiego. Jak co roku, tak i tym razem przygotowaliśmy bardzo interesujący program artystyczny. To, co wyróżnia ten bal od innych, to eksponowanie takich cech jak wolność, patriotyzm i miłość do naszej Ojczyzny. Niby oczywiste, ale trzeba o tym mówić i to eksponować. Stałym punktem balu jest wspólne śpiewanie piosenek legionowych. Cały czas podkreślamy, jak wiele wysiłku potrzeba, by tę wolność utrzymać – tłumaczy Krzysztof Izmajłowicz.

Więcej o Balu Niepodległości przeczytacie w naszym artykule.

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na wyjątkowy bal

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego realizuje również różnego rodzaju projekty, opierające się na finansowaniu, pochodzącym z pozyskanych środków zewnętrznych (w tym unijnych).

– Aktualnie, wspólnie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, który także jest członkiem IGRP, realizujemy projekt, dotyczący 30 staży. Pozyskujemy też środki na szkolenia dla naszych członków. Chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku zorganizowali płockie targi, na których każda firma będzie miała możliwość zaprezentowania się nie tylko poprzez stoisko, ale i na scenie, ze swoją prezentacją – wyjaśnia prezes. – Zapraszamy nie tylko firmy z Izby, ale i lokalne przedsiębiorstwa, z różnych branż. Myślę, że możliwość zaprezentowania usług i produktów oferowanych przez firmy z regionu płockiego będzie idealną okazją do dalszego konsolidowania regionalnej przedsiębiorczości – dodaje.

Prezes ma nadzieję, że ten projekt zostanie zrealizowany, dzięki czemu i płocczanie będą mogli poznać firmy, które działają na lokalnym rynku. – Chcemy łączyć płocki biznes, aby środki finansowe były obracane w naszym regionie, co napędzi naszą lokalną gospodarkę – mówi Krzysztof Izmajłowicz. Obecnie członkami IGRP jest około stu firm, co łącznie z pracownikami daje liczbę około 4,5 tys. osób.

Jak mówi prezes Izby, według niego ścieżką, która wymaga większej uwagi, jest wsparcie startupowe młodych przedsiębiorców. – Ta płaszczyzna wymaga, moim zdaniem, baczniejszej uwagi. Mam nadzieję, że rozwój przedsiębiorczości będzie ważny priorytetem dla władz samorządowych i polskiego rządu – mówi prezes.

Korzyści jest wiele

Dlaczego warto zostać członkiem IGRP? – Przedsiębiorcy są członkami Izby z różnych powodów, być może często niezdefiniowanych – zastrzega prezes. – Czasami jest to element prestiżu, nobilitacji. Czasem chęć nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Ostatnio przedsiębiorcy zgłaszają się do nas bez polecania, z samej chęci uczestniczenia w tym co robimy. Najważniejsze jest chyba jednak to, że wspieramy się nawzajem na trudnym rynku płockim – podkreśla Krzysztof Izmajłowicz.

IGRP może również pomóc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, poza spotkaniami oficjalnymi. Wystarczy, że członek Izby przekaże sytuację problemową do biura IGRP, a jej przedstawiciele podadzą kontakt do innej firmy, która może mieć rozwiązanie tej sytuacji.

W jaki sposób można zostać członkiem IGRP? Przede wszystkim, członkiem Izby może zostać przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność zgodną z wymaganiami określonymi w Statucie IGRP. Zatem przed podjęciem decyzji o wstąpieniu do Izby, należy zapoznać się szczegółowo z tym dokumentem. Jeśli są spełnione określone tam warunki, należy wypełnić deklarację członkowską, znajdującą się na stronie igrp.com.pl.

– Przy przyjęciu nowych członków zwracamy uwagę, aby kandydaci ci prowadzili swoją działalność w sposób rzetelny. To dla nas ważne. Nie ma tu znaczenia wielkość, branża firmy czy też ile lat jest na rynku. Interesuje nas tylko gospodarka i rozwiązywanie problemów gospodarczych. Nie rozmawiamy też w Izbie nt. polityki, ani polityki nie kreujemy. Dlatego zrzeszamy przedsiębiorców bez względu na ich zapatrywania polityczne – podkreśla Krzysztof Izmajłowicz.

Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby, powinien złożyć deklarację członkowską do Biura IGRP (w Domu Darmstadt). Zarząd na podstawie złożonej deklaracji podejmuje decyzję o wpisie na listę członków. Po otrzymaniu zgody Zarządu, firma staje się pełnoprawnym członkiem Izby. Od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany może odwołać się do Rady Izby w terminie 30 dni kalendarzowych od doręczenia decyzji.

– Myślę, że jesteśmy instytucją, która łączy potencjał tego regionu, dorzucając do tego potencjału swoją cegiełkę. Zaufało nam wielu przedsiębiorców. Nasze usługi cieszą się popularnością, a ich poziom jest wysoko oceniany. Korzyści płynące z bycia jednym z nas jest wiele, dlatego zachęcamy do przystąpienia wszystkich przedsiębiorców, którzy szukają organizacji mogącej wspomóc ich rozwój, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie tworzyć teren do wzajemnej współpracy gospodarczej – podsumowuje Krzysztof Izmajłowicz.