Poniedziałkowe utrudnienia na drogach. Rozpoczyna się remont Szpitalnej

REKLAMA

W poniedziałek, 23 września, na terenie miasta będą występować miejscowe utrudnienia w ruchu, związane z planowymi remontami.

Brygady remontowe, prowadzące bieżące naprawy dróg i chodników, spotkamy dzisiaj na:

PowiązaneTematy

– ul. Wolskiego – naprawa ubytków w jezdni
– ul. Łukasiewicza – naprawa ubytków w jezdni
– ul. Raczkowiczna – naprawa ubytków w jezdni
– ul. Harcerskiej – naprawa ubytków w jezdni
– ul. Górna – utwardzenie drogi gruntowej płytami MON
– ul. Bielska – naprawa drogi.

Przebudowa skrzyżowań na Podolszycach

W rejonie Jana Pawła II trwają prace w pasie drogowym, a także budowa drugiej jezdni na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Czwartaków. Na części jezdni wykonano oznakowanie poziome zgodne z nową organizacją ruchu. MZD prosi o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Przebudowa skrzyżowań na Jachowicza

Na 23 września są zaplanowane prace drogowe (branża brukarska i energetyczna) w Al. Jachowicza (odcinek drogi krajowej DK 60) w rejonie skrzyżowań JACHOWICZA – BIELSKA – KOBYLIŃSKIEGO i JACHOWICZA – OBROŃCÓW WESTERPLATTE – NOWY RYNEK. Ze względu na opady deszczu w dniu dzisiejszym nie są planowane prace związane z układaniem warstwy ścieralnej asfaltu. MZD apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa

W rejonie skrzyżowania ulic Bielska – Targowa (DK60) obowiązuje już nowa stała organizacja ruchu. Na finiszu są prace związane z przebudową tego skrzyżowania. Zmianie uległa geometria skrzyżowania. W efekcie na ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego do ul. Targowej powstały dwa pasy ruchu w kierunku do miasta. Przebudowa skrzyżowania ulic Bielskiej z Targową obejmowała także remont nawierzchni jezdni na odcinku 400 m ul. Bielskiej i 120 m ul. Targowej.

W rejonie zmodernizowanego skrzyżowania została także uruchomiona nowoczesna sygnalizacja świetlna z pełną akomodacją, która jest zsynchronizowana z przejazdem kolejowym na ul. Bielskiej tak, aby optymalnie sterować potokami ruchu samochodów w przypadku zamknięcia rogatek na przejeździe. Powstał również lewoskręt z ul. Bielskiej w Targową dla kilku pojazdów. Trwają jeszcze prace w pasach drogowych związane z wykonaniem chodników i ścieżek rowerowych. Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa obejmowała swoim zakresem infrastrukturę podziemną. W ramach robót przebudowano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, sieć wodociągową i teletechniczną. Zostały także usunięte kolizje w energetycznej i telekomunikacyjnej infrastrukturze podziemnej.

Pozostałe utrudnienia

Na Trasie Popiełuszki – odcinek od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – (DK60 i DK62) wprowadzono czasową organizacja ruchu w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna. Występuje zwężenie jezdni i ograniczenia prędkości.

Na Chopina trwa budowa drogi rowerowej i chodnika. Występują ograniczenia w ruchu pieszych. Z kolei na Szpitalnej odbywa się remont drogi nr 562.  MZD apeluje o ostrożność i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.

Na Szpitalnej rozpoczął się remont drogi 562 na odcinku około 1,5 km. MZD apeluje o ostrożność i stosowanie się do czasowej organizacji ruchu.