REKLAMA

Poniedziałkowe (liczne) utrudnienia na drogach

REKLAMA

Wiosna w pełni, podobnie jak prace na płockich drogach. Dzisiaj, w poniedziałek 15 kwietnia, na terenie Płocka napotkamy miejscowe utrudnienia w ruchu, związane z planowymi naprawami ubytków jezdni. Pracuje także fotoradar straży miejskiej.

Brygady remontowe będą pracować na ulicach:
– Armii Krajowej
– Dobrzykowskiej (odcinek od Radziwia do ronda 19 pp im. Odsieczy Lwowa)
– Misjonarskiej – obniżenie krawężników
– Łąckiej – utwardzanie drogi gruntowej destruktem asfaltowym.

PowiązaneTematy

Utrudnienia w ruchu
Ul. Dobrzykowska (odcinek od ronda 19pp im. Odsieczy Lwowa do granic miasta) zamknięta jest dla ruchu. Na wysokości wału przeciwpowodziowego są prowadzone roboty drogowe, związane z dostosowaniem niwelety drogi do wysokości wału i wykonaniem docelowej konstrukcji drogi wraz z robotami wykończeniowymi. W tym miejscu obowiązuje objazd, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu trasą: Płock (rondo 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa) – trasa Ks. Jerzego Popiełuszki – Łąck – Gąbin – Dobrzyków.

Skrzyżowanie Bielska – Targowa: roboty drogowe będą prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej. W najbliższym czasie powstaną tymczasowe drogi techniczne, po których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych. MZD apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Podczas robót, dotyczących wykonania drogi tymczasowej, przewiduje się jednostronne zwężenie jezdni ul. Bielskiej, w związku z czym będzie obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 30km/h oraz zakaz wyprzedzania. Na zaporach będą umieszczone światła ostrzegawcze.

Na Trasie Popiełuszki – odcinek od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna. Występuje zwężenie jezdni i ograniczenia prędkości. MZD apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.

Pozostałe utrudnienia:
– skrzyżowanie Wyszogrodzka/Armii Krajowej/Jana Pawła II – przebudowa skrzyżowania,
– skrzyżowanie Jana Pawła II/Czwartaków – przebudowa skrzyżowania,
– skrzyżowanie Armii Krajowej/Sikorskiego/Batalionu Parasol – przebudowa skrzyżowania,
– ul. Grabówka – budowa ścieżki rowerowej,
– ul. Chopina – budowa chodnika i ścieżki rowerowej,
– ul. Otolińska – budowa chodnika i ścieżki rowerowej.

Fotoradar straży miejskiej będzie pracował na ulicach:
– Mickiewicza,
– Sierpeckiej,
– Korczaka,
– Grabówka.