Pomogą seniorom. Rusza akcja „Obiad”

REKLAMA

W Polsce niskie emerytury często nie pozwalają seniorom na zakup niezbędnych produktów żywnościowych i codzienne przygotowywanie ciepłych posiłków. Prawidłowe żywienie jest kwestią kluczową dla zachowania zdrowia osób starszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Z tego względu Płocki Wolontariat postanowił przeznaczyć środki pochodzące z przeprowadzonych akcji na zakup obiadów dla grupy seniorów. 

Pełnomocnik ds. Wolontariatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Płockim Centrum Inicjatyw Społecznych przystępuje do realizacji nowego projektu na rzecz seniorów. Doświadczenia dotychczasowych działań Płockiego Wolontariatu na rzecz tej grupy wiekowej wskazują na potrzebę objęcia dalszą pomocą osób starszych mieszkających samotnie i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

PowiązaneTematy

Niskie emerytury bardzo często nie pozwalają wielu seniorom na zakup niezbędnych produktów żywnościowych i codzienne przygotowywanie ciepłych posiłków. Prawidłowe żywienie jest kwestią kluczową dla zachowania zdrowia osób starszych, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Z tego względu, Płocki Wolontariat postanowił przeznaczyć środki pochodzące z przeprowadzonych akcji na zakup obiadów dla grupy seniorów.

Podopieczni zakwalifikowani do projektu „Obiad” otrzymają kartę abonamentową, która będzie ich uprawniać do otrzymywania ciepłego posiłku przez 5 dni w tygodniu.

– Seniorzy będą samodzielnie docierać do wskazanego w późniejszym terminie lokalu położonego w centrum miasta. Pomocą zostanie objętych 15 mieszkańców Płocka w wieku 65+. Działanie ma na celu dotarcie do nowych podopiecznych i otwarcie się na ich potrzeby, dlatego uczestnicy mogą być zgłaszani przez sąsiadów, wolontariuszy, znajomych, organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – tłumaczą organizatorzy akcji.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 września do 6 października br. korespondencyjnie oraz w biurze Pełnomocnika. Ankiety zgłoszeniowe oraz oświadczenia na weryfikację danych są do pobrania w biurze Płockiego Wolontariatu.

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani seniorzy spełniający następujące warunki:
a) ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
b) mieszkają (gospodarują) samotnie.

Ważną informacją jest, że obiady będą wydawane w restauracji znajdującej się w centrum miasta i konieczne będzie samodzielne ich odbieranie przez podopiecznych. Zgłoszenia korespondencyjne prosimy kierować na adres: Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik ds. Wolontariatu, Plac Stary Rynek 109-400 Płock.

W przypadku tej formy zgłoszenia pod uwagę będzie brana data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.
Zgłoszeń osobistych można dokonywać w biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Wolontariatu przy ul. Tumskiej 9 w godzinach urzędowania.

Kwalifikacji do projektu „Obiad” i weryfikacji zgłoszeń będzie dokonywał Pełnomocnik ds. Wolontariatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku.

Projekt potrwa od 16 października do 22 grudnia 2017 r.