REKLAMA

Politechnika Warszawska zaprasza na studia do Płocka

REKLAMA

Nieco później niż zazwyczaj, Politechnika Warszawska rozpoczyna rekrutację kandydatów na studia. Kto jeszcze nie zapoznał się z możliwościami jakie oferuje uczelnia, ma na to właśnie doskonałą okazję – 1 lipca odbędą się Drzwi Otwarte Online.

Dyplom najlepszej uczelni technicznej w Polsce do zdobycia w Płocku

Politechnika Warszawska od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce, a jednym z ostatnich osiągnięć jest uzyskanie przez nią statusu Uczelni Badawczej (jest tylko 10 takich w kraju). Warto przy tym wiedzieć, że dyplom Politechniki Warszawskiej można zdobyć również w Płocku. Od ponad 50 lat znajduje się tu jej filia, w której kształceni są inżynierowie i ekonomiści (zarówno w trybie studiów dziennych jak i zaocznych).

Dobra wiadomość dla maturzystów z dyplomem zawodowym technika. Umiejętności praktyczne mają znaczenie

Uczelnia nie tylko zapewnia zdobycie doświadczenia i umiejętności praktycznych swoim studentom, ale również docenia je u kandydatów na studia. Na wszystkie kierunki prowadzone przez Politechnikę Warszawską w Płocku oraz wybrane kierunki prowadzone w Warszawie jest się dzięki temu obecnie nieco łatwiej dostać absolwentom techników. Do niedawna podczas rekrutacji uwzględniano jedynie wyniki matur z matematyki, języka obcego oraz przedmiotu do wyboru, którym mogła być w zależności od kierunku m.in. fizyka, chemia, biologia, czy wiedza o społeczeństwie. Uczelnia postanowiła jednak uwzględniać również posiadane przez kandydatów umiejętności zawodowe. Obecnie w procedurze kwalifikacyjnej, brana jest pod uwagę m.in. średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w trakcie egzaminów zawodowych skutkujących zdobyciem dyplomu technika. Dzięki dość wysokiemu przelicznikowi, dyplom technika liczy się więc podobnie jak matura na poziomie rozszerzonym.

Aula PW Płock

Dlaczego Politechnika Warszawska w Płocku?

Stypendia za działalność naukową, sportową i artystyczną, wynagrodzenia za pracę w projektach, płatne staże i możliwości zdobywania stypendiów fundowanych przez firmy zewnętrzne, z którymi PW w Płocku ma zawarte porozumienia, to tylko niektóre z zalet studiowania na tej uczelni. Umożliwia ona ponadto zdobycie doświadczenia zawodowego, które ułatwia później znalezienie zatrudnienia. Studia na dobrej uczelni dają umiejętności i wiedzę, które zwiększają szansę na dobrą pracę. Tezę tę potwierdzają raporty z Monitoringu Losów Zawodowych Absolwentów PW.Co ciekawe, konkurencja wśród kandydatów na studia w Płocku jest nieco mniejsza i często łatwiej dostać się do Płocka na kierunki, na które nie ma właściwie szans dostać się na Politechnikę w Warszawie. Koszty studiowania są tu ponadto niższe, uczelnia gwarantuje miejsca w akademiku wszystkim swoim studentom, natomiast poziom nauczania, a w związku z tym i dyplom, nie różni się od dyplomów uzyskiwanych na wydziałach PW mieszczących się w stolicy.

Dyplomy PW 2018

Studia w Polsce i za granicą

Uczelnia uczestniczy także w programach wymiany międzynarodowej, dlatego jeśli ktoś ma ochotę wyjechać za granicę i studiować lub zdobyć praktykę zawodową w ramach programu Erasmus, jest to jak najbardziej możliwe. Wartym zainteresowania jest również program ATHENS oferujący intensywne kursy z dziedziny nauk technicznych, które trwają tylko około jednego tygodnia, dzięki czemu wyjazdy te są mniej uciążliwe organizacyjnie.

Wybieraj świadomie

Wybór kierunku studiów decyduje o życiu zawodowym, jednak czas spędzony na studiach w dobrej uczelni akademickiej nie może ograniczać się tylko do nauki. Kilka lat studiów ma na celu kształtowanie charakteru, zdobycie grona przyjaciół i niezbędnych umiejętności poszerzających podstawowe wykształcenie. Doświadczenie i umiejętności miękkie, wysoko cenione na rynku pracy, można zdobywać nie tylko podczas zajęć czy praktyk zawodowych. Angażowanie się w życie kulturalne uczelni lub działalność samorządową, to zarówno sposób na ciekawe spędzanie czasu, jak również możliwość osobistego rozwoju, sprawdzenia się m.in. w roli organizatora i zdobycia ciekawych znajomości na całe życie.

Laboratorium ZTS2

Dobre studia na dobrej uczelni to dobry start na rynku pracy. Warto zatem poświęcić chwilę na ich świadomy wybór, stąd zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oferty Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, dostępnymi na stronie www.pw.plock.pl oraz uczestnictwa w Drzwiach Otwartych Online – 1 lipca o godzinie 12:30 na profilu facebookowym uczelni.

artykuł sponsorowany

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 3

  1. Albik says:

    Fajnie ale ja się do Płocka na studia bym nie wybierał. Póki co u mnie rządzi informatyka na AEH w Warszawie.

  2. Jan says:

    Tylko po co? Pracy i tak nie ma, jak znajomości nie ma.

  3. Sprawiedliwy says:

    Kandydaci przybywajcie. Lewactwa w kadrze nauczycielskiej tu nie brakuje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU