REKLAMA

Pochodnie zabłysną nad koncernem

REKLAMA

PKN Orlen informuje, że od 1 września rozpoczyna się proces tymczasowego, planowanego zatrzymywania kilku instalacji w obszarze rafineryjnym, a później również petrochemicznym. Prace serwisowe spowodują, że nad koncernem możemy zobaczyć zwiększony płomień pochodni.

Prace serwisowe na terenie zakładu produkcyjnego Orlenu będą przeprowadzane we wrześniu i w październiku, w różnych terminach. Właśnie wówczas, podczas zatrzymania, jak i rozruchów, nad koncernem możemy zobaczyć efekty świetlne w postaci „zwiększonej aktywności pochodni”.

– Postój remontowy tylko we wrześniu obejmie siedem ważnych ciągów technologicznych, takich jak m.in. Destylacja Rurowo-Wieżowa III, Hydroodsiarczanie Gudronu czy instalacja Clausa – informuje biuro prasowe Orlenu. – Od połowy września do końca października serwisowane będzie również sześć instalacji petrochemicznych, m.in. Olefiny II, co łączy się także z postojem instalacji Basell ORLEN Polyolefins i ANWIL – dodaje.

Koncern zapewnia, że w celu minimalizacji ewentualnych uciążliwości przygotowania do procesów serwisowych, będą one prowadzone w systemie hermetycznym. Remonty natomiast przebiegną pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa.– Skierowanie węglowodorów do całkowitej utylizacji w procesie wysokiej temperatury jest kontrolowane i objawia się płomieniem widocznym na tzw. pochodniach, znajdujących się w instalacjach produkcyjnych – wyjaśniają w koncernie. – Przeprowadzenie tego typu działania wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego instalacji, jak również osiągnięcia parametrów jakościowych – tłumaczą.

O prowadzonych pracach Orlen powiadomił służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU