PKN Orlen z rekordowymi zyskami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Płocki koncern zanotował rekordowe wyniki w II kwartale 2017 na poziomie 3,1 mld zł. To aż o 0,5 mld zł więcej, niż w tym samym okresie przed rokiem. Jako ocenił wiceprezes spółki Mirosław Kochalski, po wzroście sprzedaży paliw widać efekty redukowania szarej strefy przez nowe regulacje.

W II kwartale 2017 roku koncern osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Do osiągniętego rezultatu przyczynił się przede wszystkim wyższy o 10% (r/r) łączny wolumen sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz sprzyjające warunki makroekonomiczne.

W minionym kwartale PKN ORLEN wzmocnił swoją pozycję w obszarze energetyki poprzez realizację inwestycji nowoczesnego bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe. W czerwcu na nową, trzyletnią kadencję powołano Zarząd Spółki, a Walne Zgromadzenie uchwaliło wypłatę dywidendy za miniony rok w wysokości 3 zł na akcję.

Wynik EBITDA wg LIFO w II kwartale 2017 roku, na poziomie 3,1 mld zł, został osiągnięty w efekcie wyższej sprzedaży, poprawy otoczenia makro, pozytywnego wpływu regulacji ograniczających szarą strefę w Polsce oraz wzrostu marż w detalu. W tym okresie na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, w tym na rynku polskim o 26%. Konsumpcja benzyny była wyższa w Polsce i Niemczech, przy stabilnym poziomie w Czechach i spadku na Litwie.

W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując dźwignię finansową do poziomu 3,7% oraz zadłużenie netto o 2,5 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 3,5 mld zł, pomniejszonych m.in. o wydatki inwestycyjne. W tym okresie dokonano również wykupu obligacji detalicznych serii A i B, w wysokości 400 mln PLN, natomiast w lipcu br. Koncern uzyskał zgodę KNF na emisję w kilku seriach kolejnych obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych. Cały program otrzymał wysoki tymczasowy rating od Fitch Ratings na poziomie A(pol)(EXP).

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji