Pielęgniarstwo a rynek pracy – konferencja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku organizuje I Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo a rynek pracy”. Spotkanie zaplanowano na najbliższą sobotę, 17 maja.

W trakcie konferencji odbędą się prelekcje na temat zawodu, bez którego nie istniałby żaden szpital czy przychodnia. Spotkanie otworzy prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz – JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu PWSZ.

Wśród gości usłyszymy m.in. prof. zw. dr hab. n. med. Irena Wrońską – Przewodniczącą Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół
Pielęgniarek i Położnych, która opowie o kompetencjach społecznych pielęgniarki w Europie oraz prof. zw. dr hab. n. med. Beatę Karakiewicz – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w wykładzie pn. “Zastosowanie w pielęgniarstwie obiektywnych systemów egzaminów klinicznych”.

Zebrani poruszą także temat kierunków i czynników determinujących rozwój pielęgniarstwa w teorii i praktyce oraz problemów etyczno-prawnych pielęgniarek w kontekście zdarzeń niepożądanych, jako determinantów zmian w pielęgniarstwie.

Pozostałe tematy:
– Perspektywa zapewnienia opieki pielęgniarskiej w Polsce w kolejnych dekadach w kontekście zasobów kadrowych. Kierunki zmian legislacyjnych w pielęgniarstwie polskim.
– Kierunki zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w Polsce.
– Wybrane aspekty opieki nad pacjentami w wieku podeszłym.
– Podobieństwa i różnice problemów pielęgniarstwa w Polsce i innych państwach Europy.
– Alternatywne sposoby rozwiązywania problemów pielęgniarskich na przykładzie wybranych państw europejskich
– Problemy w obszarze pielęgniarstwa klinicznego w poszczególnych specjalnościach.
– Piękno kobiety 40 plus.

Równolegle będą odbywały się sesje studenckie:
– Agnieszka Jurkiewicz, Dagmara Talarek, Justyna Prusinowska – Nawyki żywieniowe osób wypoczywających poza domem.
– Karolina Mówioska, Katarzyna Jankowska – Wiedza i zachowania pielęgniarek w profilaktyce zakażeń szpitalnych.
– Agnieszka Jurkiewicz, Izabela Jaworska, Justyna Prusinowska, Michał Pilitowski – Wiedza studentek na temat kwasu foliowego.
– Olga Wawszczak – Najnowsze technologie w walce z procesami starzeniowymi skóry.
– Magdalena Milewska – Makijaż kobiety dojrzałej 50+.
– Karolina Mówioska, Katarzyna Jankowska, Izabela Jaworska – Rozpoznanie przez pielęgniarki objawów przemocy wobec dzieci a gotowość do interwencji.
– Karolina Szostek, Krystyna Zalewska – Jakość procesu komunikacji między pielęgniarką a pacjentem.
– Karolina Mówioska, Katarzyna Jankowska, Izabela Jaworska – Wizerunek zawodu pielęgniarki w opinii pielęgniarek i pacjentów.
– Studenci koła naukowego – Wiedza i postawa studentów na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku na temat postrzegania osób w wieku podeszłym.
– Adrianna Frydrysiak, Natalia Zabłocka – Jakość zdrowia pielęgniarki warunkiem skutecznej i efektywnej pracy z pacjentem.

Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Zdrowia.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji