Piątkowe utrudnienia drogowe, uwaga na Podolszycach

REKLAMA

W piątek, 7 czerwca będą występować na terenie miasta utrudnienia w ruchu, związane z planowymi remontami. Pracować będzie również fotoradar straży miejskiej.

Brygady remontowe spotkamy na:
– ul. Wiadukt – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Przemysłowa – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Łukasiewicza – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Tysiąclecia – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Boryszewska – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Lasockiego- naprawy ubytków w jezdni
– ul. Obrońców Westerplatte – naprawy ubytków w jezdni
– ul. Liściasta – utwardzenie drogi płytami drogowymi
– ul. Pocztowa -usuwanie przewróconych drzew
– Trasa Popiełuszki – naprawa rozmytych poboczy
– ul. Wyszogrodzka – naprawa rozmytych poboczy.

PowiązaneTematy

Przebudowa skrzyżowań w Al. Jachowicza
Jak podaje Miejski Zarząd Dróg, skrzyżowanie jest przejezdne, jednak dostępny pozostaje jeden pas ruchu. W trakcie prac będzie dochodziło do rotacyjnych wygrodzeń na jezdni. MZD apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych i wyznaczonych objazdów. W rejonie skrzyżowania obowiązuje zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości.

Przebudowa skrzyżowań na Podolszycach
Rejon skrzyżowania Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej (przy galerii Mazovia) oraz al. Jana Pawła II (przy Auchan)

Trwają roboty, związane z przebudową skrzyżowania al. Jana Pawła II – Armii Krajowej – Wyszogrodzka (przy Galerii Mazovia) oraz budową ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków (Auchan) i drugiej jezdni al. Jana Pawła II. W tym rejonie ze względu na duży zakres prac, związanych z przebudową oraz kolizjami roboty będą prowadzone przez cały czas realizacji inwestycji, czyli do 30 września. W trakcie prac nie jest planowane całkowite zamknięcie al. Jana Pawła II, jednak będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Będą prowadzone roboty ziemne, budowlane i drogowe, związane z usuwaniem kolizji, przebudową sieci podziemnych telekomunikacyjnych elektrycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, gazowych itp.

Uwaga! Od piątku 7 czerwca od g. 10 do niedzieli 9 czerwca do godz. 4 na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – al. Armii Krajowej (przy Galerii Wisła) będą występować znaczne ograniczenia w ruchu, związane z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. Skrzyżowanie będzie przejezdne wyłącznie po jednym pasie ruchu tylko dla pojazdów jadących prosto ul. Wyszogrodzką w obu kierunkach. Z powodu zamknięcia dla ruchu środkowych pasów skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej z alejami Armii Krajowej i Jana Pawła II (przy galerii Wisła) nie będzie możliwy skręt w lewo.

Koszenie trawy i prace na zieleńcach

Trwają prace, związane z koszeniem trawy w pasach drogowych i zieleńcach w Płocku, a także prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej.

Harmonogram prac

Prace na Moście Solidarności
Do piątku, 7 czerwca zostanie wykonany przegląd nawierzchni na moście Solidarności w Płocku. Roboty prowadzone będą w godzinach od 7 do 17. MZD apeluje o ostrożność.

Malowanie pasów
Trwają prace, związane z malowaniem oznakowania poziomego na drogach w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z założonym harmonogramem robót, w pierwszej kolejności jest wykonywane odnawianie oznakowania na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Realizacja robót malarskich uzależniona jest od warunków atmosferycznych. W celu zminimalizowania uciążliwości i utrudnień w ruchu drogowym malowanie oznakowania poziomego jest sukcesywnie realizowane głównie w godzinach nocnych i poza godzinami popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W okresie realizacji prac mogą jednak na terenie miasta występować lokalne utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia w ruchu

Skrzyżowanie Bielska – Targowa: roboty drogowe są prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK60). MZD apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Na Trasie Popiełuszki – odcinek od ronda Wojska Polskiego do Mostu Solidarności – (DK60 i DK62) została wprowadzona czasowa organizacja ruchu, w związku z budową Centrum Graniczna i węzła komunikacyjnego Graniczna. Występuje zwężenie jezdni i ograniczenia prędkości. Wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.

Ponadto utrudnienia występują na:
– skrzyżowanie WYSZOGRODZKA / ARMII KRAJOWEJ / JANA PAWŁA II – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie JANA PAWŁA II / CZWARTAKÓW – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie ARMII KRAJOWEJ / SIKORSKIEGO / BATALIONU PARASOL – przebudowa skrzyżowania
– skrzyżowanie JACHOWICZA / 11 LISTOPADA – przebudowa skrzyżowania
– ul. GRABÓWKA – budowa ścieżki rowerowej
– ul. CHOPINA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej
– ul. OTOLIŃSKA – budowa chodnika i ścieżki rowerowej.

[button href=”http://petroecho.pl/korkonet/” color=”green”]Zobacz na żywo płockie drogi w Korkonecie[/button]

7 czerwca fotoradar Straży Miejskiej będzie pracował na:
– Al. Kobylińskiego
– ul. Kochanowskiego
– ul. Słoneczna
– ul. Przyszkolna.