REKLAMA

Pamiętaj, by nie stracić renty rodzinnej

REKLAMA

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom, które straciły co najmniej jednego z rodziców. Ci, którzy korzystają już z takich świadczeń, muszą pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku w konkretnym terminie. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powinni złożyć w ZUS wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej najpóźniej we wrześniu. Studenci natomiast do końca października, jeśli chcą zachować ciągłość w wypłatach.

PowiązaneTematy

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego na okres roku szkolnego, który obejmuje również wakacje. Uczniom szkół ponadpodstawowych świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września danego roku akademickiego. Aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejną rentę, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty przekazać do ZUS-u stosowny wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy dokumenty zostaną złożone odpowiednio wcześniej. Jeśli zrobi się to z opóźnieniem, tj. w przypadku ucznia w październiku, a studenta w listopadzie, straci się rentę rodzinną za jeden miesiąc.

Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki

Dziecko pobiera rentę rodzinną, co do zasady, do momentu ukończenia 16. roku życia. Jeśli jednak nadal się kształci, będzie dostawało świadczenie aż do zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga wtedy jednak przedstawienia dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki.

Nie zawsze konieczne jest coroczne wypełnianie formalności w ZUS. Szkoła albo uczelnia, wydając pierwsze zaświadczenie, może bowiem wskazać pełny czas pobierania nauki, np. w ujęciu trzyletnim. ZUS wyda wtedy decyzję o przyznaniu prawa do renty na cały wskazany okres.Co jednak z osobami, które przerywają naukę w trakcie roku szkolnego lub akademickiego?

– Pamiętajmy, że w przypadku każdej zmiany stanu faktycznego, np. przerwania studiów, osoba pobierająca świadczenie ma obowiązek zgłosić ten fakt Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zakład przestaje wtedy wypłacać świadczenie. Sprawa jest ważna, ponieważ ZUS może również sam skontrolować, czy nauka jest kontynuowana – informuje Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Renty rodzinne z ZUS pobiera w Polsce ponad 1,2 mln osób. Wszystkim uprawnionym przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Gdy uprawnionych jest kilku, świadczenie dzielone jest w równych częściach pomiędzy nich. Jedna osoba dostanie 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Dwie – 90 proc. świadczenia do podziału, a trzy i więcej osób – 95 proc. świadczenia. Z danych za rok 2015 wynika, że mniej więcej co siódma z osób, które otrzymywały rentę rodzinną, miała do 25 lat.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU