REKLAMA

Oświata na sesji. Będą nowe obwody, nie będzie remontu przedszkola nr 17

REKLAMA

Dwie uchwały, dotyczące zmiany obwodów i utworzenia nowej sieci szkół w Płocku w związku z reformą oświaty, omawiali radni podczas 28. sesji rady miasta.

PowiązaneTematy

Dyskusja nad obwodami

– Uchwały są konsekwencją reformy oświaty, przeciwko której protestuje dzisiaj część związków zawodowych. Samorząd jest zobowiązany do przygotowania reformy w mieście, stąd projekty uchwał – mówił prezydent Andrzej Nowakowski. Jednocześnie podziękował wszystkim, którzy brali udział w pracach nad zmianami w płockiej oświacie. Zapewniał, że w działaniach związanych z reformą samorząd przede wszystkim będzie miał na uwadze dobro dzieci.

Swoją, krytyczną opinię na temat reformy oświaty wyraziła radna Małgorzata Struzik z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Radna Wioletta Kulpa zaapelowała natomiast do rodziców, aby zgłaszali swoje uwagi do proponowanych przez miasto rozwiązań, w celu przeprowadzenia ewentualnych zmian, dotyczących obwodów i sieci szkół. Roman Siemiątkowski, wiceprezydent ds. polityki społecznej zapewnił, że miasto „pochyli się” nad wnioskami i uwagami rodziców. Wojciech Hetkowski przypomniał koszty, które poniósł samorząd kilkanaście lat temu w związku z tworzeniem gimnazjów, które teraz trzeba likwidować.

Głos zabrały przedstawicielki pracowników Zespołu Szkól nr 2 w Płocku, które prosiły o nie zabieranie dzieci z obwodu szkoły, ponieważ to grozi naborem mniejszej liczby uczniów i, w konsekwencji, zwolnieniem kilku nauczycieli.

Z kolei przedstawicielka rodziców z osiedla Radziwie apelowała o przeniesienie docelowej ośmioletniej szkoły podstawowej do nowoczesnego budynku gimnazjum, które będzie wygaszane. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedział się radny Tomasz Kominek z PSL. Tłumaczył to obawami, związanymi ze wspólnym przebywaniem w pomieszczeniach dzieci i starszej młodzieży. Zaproponował natomiast przeniesienie tej szkoły do nowej części budynku filii Książnicy Płockiej. Wniosek rodziców poparł natomiast radny Andrzej Aleksandrowicz z PiS.

Radny Artur Kras z PO zaproponował podjęcie decyzji w tej sprawie po spotkaniu z rodzicami uczniów i przegłosowanie uchwały w proponowanej formie. Prezydent Nowakowski poinformował, że w okresie przejściowym, tzn. do czasu wygaszenia gimnazjum w Radziwiu, szkoły muszą funkcjonować oddzielnie pod różnymi adresami.

Ostateczny kształt obwodów i sieci szkół musi zostać przedstawiony do końca marca tego roku.

Remontu przedszkola nr 17 raczej nie będzie

Przy okazji dyskusji o oświacie, radni klubu PiS złożyli wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na projekt techniczny budowy Miejskiego Przedszkola nr 17 w Płocku.– Przedszkole funkcjonuje od 40 lat w mało komfortowych warunkach. Dyrekcja placówki i nauczyciele robią wszystko, aby dzieci jak najmniej to odczuwały. Takich przedszkoli było więcej, ale to się w ostatnich latach zmieniło – zwracał uwagę prezydent Andrzej Nowakowski. Stwierdził, że w wyniku reformy oświaty na osiedlu Tysiąclecia zostaną dwa wolne budynki, które trzeba zagospodarować i zaproponował przeniesienie przedszkola do części obiektu Szkoły Podstawowej nr 3.

– Jest ona oddalona o 100 m od dotychczasowego przedszkola – podkreślał. – Uważam, że wniosek radnych jest bezprzedmiotowy – zakończył swoje wystąpienie prezydent. – Pańska wypowiedź jest bezprzedmiotowa – oburzyła się radna Wioletta Kulpa, która wcześniej wniosek PiS prezentowała na forum. Zarzuciła włodarzowi, że najpierw obiecał budowę nowego przedszkola, potem na spotkaniu z rodzicami proponował przeniesienie do budynku po Gimnazjum nr 5, a teraz prezentuje jeszcze inny pomysł. Podtrzymała wniosek o budowę nowego obiektu.

– W takiej sytuacji byłoby to nieracjonalne, skoro 100 m dalej jest budynek, który niewielkim kosztem można przystosować do potrzeb dzieci – oponował rezydent miasta. – Kieruję się dbałością o dzieci, ale także o majątek miasta. Racjonalne jest zrobienie remontu i przystosowanie budynku do potrzeb przedszkola, a teren po obecnym MP17 przeznaczyć na potrzeby mieszkańców, jak parkingi i tereny zielone do odpoczynku – argumentował włodarz.

Radny Marek Krysztofiak przypomniał prezydentowi, że takie same argumenty przytaczał na spotkaniu z rodzicami, kiedy proponował przenosiny przedszkola do Gimnazjum nr 5. Zainteresował się także, czy o nowym pomyśle Andrzeja Nowakowskiego poinformowani zostali zainteresowani sprawą i czy go akceptują.

Wojciech Hetkowski z SLD zadeklarował podpisanie wniosku PiS, jeśli mieszkańcy nie zaakceptują propozycji prezydenta. Radny Tomasz Kominek z PSL zaproponował, aby osoby zainteresowane sprawą MP 17 spotkały się same z prezydentem i przedstawiły swoje opinie. Zareagował na tę wypowiedź radny Krysztofiak, mówiąc, że nie słyszał, aby środowisko zdanie zmieniło w sprawie budowy nowego obiektu dla placówki.

Wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości nie przeszedł.

Przedszkole nr 17: “Decyzje jeszcze nie zapadły”

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU