REKLAMA

Ostatnie dni na złożenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego

REKLAMA

Dosłownie chwilę mają jeszcze mieszkańcy Płocka, by złożyć projekt w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest 5 milionów złotych.

Do 15 sierpnia można składać swoje pomysły dla miasta i osiedli. Projekty możecie złożyć przez Internet (za pośrednictwem strony www. mojemiasto.plock.eu), wysłać pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” albo w najbliższą pracującą sobotę, czyli dziś złożyć w Biurach Obsługi Klienta, w godzinach od 7.30-15.30.

Przypominamy, że projekt może złożyć każdy mieszkaniec Płocka, czyli osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy, która najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończy 16 lat, grupa mieszkańców, w skład której wchodzą osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy, które najpóźniej w dniu zgłaszania projektu kończą 16 lat, rada mieszkańców osiedla, działająca na terenie miasta Płocka, organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca na terenie miasta, mieszkaniec. Grupa mieszkańców, rada mieszkańców osiedla lub organizacja pozarządowa może złożyć więcej niż jeden projekt.

Lista pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 6 września. Głosowanie potrwa od 17 września do 2 października i będzie odbywało się przez internet, za pośrednictwem sms-ów oraz bezpośrednio, w punktach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każdy z mieszkańców będzie mógł zagłosować tylko raz, oddając dwa głosy – jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy.W przypadku projektów ogólnomiejskich wybrane do realizacji zostaną te, które uzyskały największą liczbę głosów (do wyczerpania puli przeznaczonej na ten cel, czyli 2 mln zł).

W przypadku projektów osiedlowych powstaną dwie listy rankingowe. Pierwsza – „procentowa” ze stosunkiem głosów oddanych na dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla. Druga – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.

Spośród projektów osiedlowych wybrane do realizacji zostaną te, które uzyskały najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę (czyli po 1,5 mln zł na każdą, łącznie 3 mln zł). Wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej (procentowej) do wyczerpania puli środków, następnie z listy drugiej (z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych już z listy pierwszej).

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU