ORLEN bez tajemnic: Po co budowane jest Centrum Badawczo-Rozwojowe?

REKLAMA

PKN ORLEN oficjalnie rozpoczął inwestycję Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Wybrany jest już wykonawca – firma Budimex SA, 24 kwietnia wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Podpisana umowa z generalnym wykonawcą zakłada zakończenie budowy do końca 2020 roku. Szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 184 mln złotych.

O tym, jak ważna jest to inwestycja dla Płocka, mówi Prezes Zarządu PKN ORLEN, Daniel Obajtek.

W jakim celu powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN?

– Inwestycja ta spina całościowo wizję związaną z innowacyjnością i rozwojem przemysłu petrochemicznego. Baza badawczo-rozwojowa powinna istnieć i pracować na rzecz ORLENU już 20 lat temu. Dziś Koncern, który inwestuje w całą gałąź petrochemiczną, musi mieć bazę badawczo-rozwojową. To jest przyszłość i tego nie unikniemy. Dla mnie jest to historyczna chwila.

Jaką funkcję będzie pełniło CBR?
– Po pierwsze, będzie zabezpieczać pracę operacyjną, czyli będą tu prowadzone badania nad paliwami, nad ich udoskonalaniem czy dodatkami do paliw. W tym miejscu będziemy również prowadzić badania związane z petrochemią i jej rozwojem. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie opracowywać nowe technologie i uzyskiwać dla nich patenty, co przyczyni się do efektywnego wydłużenia łańcucha wartości. Budowa Centrum umożliwi nam także testowanie nowych rozwiązań technologicznych i produktów , przed ich wprowadzeniem do produkcji na instalacjach. W ten sposób będziemy mogli jeszcze sprawniej wdrażać innowacyjne rozwiązania do produkcji, odpowiadając szybko na potrzeby klientów i wzmacniając pozycję Koncernu na konkurencyjnym europejskim rynku.

Fot. Wiktor Pleczyński

Jakie finanse będą przeznaczane na funkcjonowanie CBR?

– Nasza konkurencja wydaje na podobne badania od ok. 0,17 do 0,5 proc. swoich przychodów. My obecnie przeznaczamy na ten cel ok. 0,03 proc. Po zakończeniu tej inwestycji, czyli w roku 2021, na badania i rozwój będziemy wydawać ok. 0,05 proc. przychodów Koncernu, czyli około 50 mln zł rocznie.

Czy w działania CBR zaangażują się również uczelnie?

– Na tym nam właśnie zależy, aby dzięki Centrum połączyć naukę z biznesem. Dziś badania są rozproszone. Współpracujemy oczywiście z wieloma uczelniami, ale potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy te badania przekładać na mikroinstalacje, a później na część produkcyjną Koncernu. Uważam, że inwestycja ta będzie służyła nie tylko PKN ORLEN, ale również uczelniom, z którymi podejmujemy współpracę. Do Centrum Badawczo-Rozwojowego będziemy pozyskiwać najlepszych studentów oraz pracowników naukowych, tak, by ORLEN był jeszcze bardziej innowacyjną i silną konkurencyjnie firmą na świecie.

Fot. Wiktor Pleczyński

Co budowa CBR oznacza dla Płocka?

– Centrum to przede wszystkim dalszy rozwój ORLENU. W Płocku mamy nie tylko segment rafineryjny, ale jest również część petrochemiczna z dużymi możliwościami rozwojowymi. W momencie, kiedy mamy tak ogromny przerób ropy, aż się prosi, by przesuwać to z produktów bazowych w kierunku końcowych produktów petrochemicznych, których używa się w przemyśle. Dzięki temu, za 2-3 lata będziemy nie importerem, ale eksporterem petrochemikaliów. Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego oznacza również rozwój Płocka. Powstaną nowe miejsca pracy, dodatkowe hale produkcyjne i, skracając: wzrośnie na przykład podatek od nieruchomości. Ale Centrum to także rozwój w innym wymiarze – to tu będzie przyjeżdżał świat nauki, będziemy współpracować nie tylko z uczelniami z Polski, ale i za granicy. To dodatkowe, istotne i ważne znaczenie dla rozwoju Płocka.

Fot. Wiktor Pleczyński

PROJEKT CBR

Najważniejszą częścią CBR będzie Hala Odwzorowań i Pilotaży. Blisko 2 tys. mkw. zaawansowanej konstrukcyjnie i technologicznie powierzchni wyposażone będzie w szeroki wachlarz instalacji badawczych oraz pilotażowych. Do hali doprowadzone zostaną media i gazy techniczne, niezbędne do prowadzenia zaawansowanych procesów badawczych. Temperatury procesów oraz ciśnienia odwzorowywać będą warunki na wielkotonażowych instalacjach produkcyjnych, sięgając nawet 1000 st. C i 40 atm. Hala Odwzorowań i Pilotaży wykonana zostanie w najwyższej klasie bezpieczeństwa i pozwoli na sterowanie procesami z poziomu przeszklonej sterowni.

Wizualizacja CBR w Płocku

Istotnym elementem Centrum Badawczo-Rozwojowego będą nowoczesne, proekologiczne rozwiązania. Ośrodek zaopatrywany będzie w przyjazną środowisku energię elektryczną, wytworzoną przy użyciu własnych paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej. Nie zabraknie również rozwiązań w zakresie elektromobilności. Na terenie CBR powstanie stacja ładowania pojazdów elektrycznych, umożliwiająca ładowanie do trzech samochodów w jednym momencie.

Centrum Badawczo-Rozwojowe wpisuje się w system infrastruktury badawczej Grupy ORLEN. Uzupełni m.in. możliwości ośrodka UniCRE, zlokalizowanego w czeskim Litvinovie. Nowe technologie oraz rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły zostać przetestowane w realnych warunkach przed wdrożeniem w Zakładzie Produkcyjnym. Istotnym elementem obiektu będzie również zaplecze analityczno-techniczne, które w momencie oddania Centrum do eksploatacji, będzie w pełni wyposażone w światowej klasy aparaturę badawczą.

Wizualizacja CBR w Płocku

Umożliwi ono prowadzenie analiz dla różnych dziedzin, w tym biopaliwowej, petrochemicznej, asfaltów oraz olejów smarowych. Ośrodek zostanie również wyposażony w innowacyjną, jedną z kilku w kraju, hamownię silnikową przeznaczoną do prowadzenia testów i rozwoju najwyżej jakości paliw.

W trakcie analizy potencjalnej lokalizacji CBR brano pod uwagę strukturę działalności badawczo-rozwojowej czołowych firm chemicznych w Europie. Zdecydowana większość znajduje się w pobliżu jednostek produkcyjnych. Stąd decyzja o realizacji inwestycji w Płocku, co umożliwi wykorzystanie bliskości Zakładu Produkcyjnego oraz funkcji Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w tym Laboratorium Centralnego. Zakład Produkcyjny w Płocku jest największą zintegrowaną jednostką produkcyjną w Grupie ORLEN, łączącą zarówno działalność rafineryjną, jak i petrochemiczną.

CBR będzie miejscem, gdzie świat nauki spotka się z przemysłem. Istotnym zadaniem inwestycji jest także promocja osiągnięć środowisk naukowych. Na terenie kompleksu znajdować się będzie ścieżka edukacyjna nawiązująca do nauk ścisłych i działalności Grupy ORLEN. W ramach realizacji projektów badawczych, planowane jest zaangażowanie studentów i młodych naukowców, którzy będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia i nowych kompetencji.

Wizualizacja CBR w Płocku

Rozmawiała: Agnieszka Stachurska