Ogólnopolska „Misja Przyroda” ze szkołami powiatu płockiego

REKLAMA

Trwa projekt „Misja Przyroda. Zielone szkoły w parkach narodowych”. W bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych do parków narodowych wzięło już udział 3600 uczniów ze 119 szkół podstawowych z całego kraju. W tym gronie znalazły się również dwie szkoły z terenu powiatu płockiego.

„Misja Przyroda” ma na celu głównie budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. A przy tym, w trakcie zajęć uczniowie poznają walory przyrodnicze wybranego parku narodowego i jego najbliższej okolicy.

PowiązaneTematy

W turnusach wiosennych udział wzięły dwie szkoły z powiatu płockiego. Były to: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zagrobie oraz Szkoła Publiczna w Podgórzu. Podczas pięciodniowych, bezpłatnych wycieczek, dzieci poznawały walory przyrodnicze i kulturowe Kampinoskiego Parku Narodowego.

– W Polsce ciągle pokutuje dość powszechne przekonanie, że dzieci i młodzież ze wsi mają częstszy i łatwiejszy kontakt z przyrodą – powiedział Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Nic bardziej mylnego. Na przykład na tak zwane „zielone szkoły” młodzi mieszkańcy wsi nie wyjeżdżają prawie wcale. Zresztą, przeciętnie wycieczka szkolna w przypadku uczniów z małych miejscowości trwa jeden dzień – kontynuował.

– Podobnie rzecz ma się ze znajomością Parków Narodowych, które choć czasami są tuż za rogiem, nie są znane. Potwierdziły to zresztą nasze doświadczenia już w ramach „Misji Przyroda”, kiedy to większość uczniów była w Parku Narodowym po raz pierwszy – dodał prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Projekt „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” realizowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, czyli organizację pozarządową, która stara się zmieniać wizerunek wsi. Fundacja ta aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich.

„Misja Przyroda” jest projektem o zasięgu ogólnokrajowym, realizowanym we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi. Łącznie w pięciodniowych wyjazdach weźmie udział 7200 uczniów z ponad 200 szkół z całego kraju