Od poniedziałku gruntowny remont al. Jana Pawła II. Będą utrudnienia

REKLAMA

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Płocku, od poniedziałku 10 czerwca rozpoczną się prace drogowe, związane z gruntownym remontem nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II na całej długości ulicy.

Prace drogowe zaplanowano w kierunku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków przy Galerii Wisła w kierunku skrzyżowania z ul. Czwartaków przy Auchan. Roboty będą prowadzone odcinkami, sukcesywnie wzdłuż całej ulicy.

PowiązaneTematy

W pierwszej kolejności zostanie sfrezowana nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy oraz zostaną przebudowane zatoki autobusowe. W tym czasie w rejonie al. Jana Pawła II będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Ulica będzie przejezdna, jednak będą obowiązywać ograniczenia prędkości oraz zwężenia jezdni.

Na czas robót asfaltowych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni konieczne będzie całkowite wyłączane dla ruchu poszczególnych kilkusetmetrowych odcinków al. Jana Pawła II. W tym czasie zostaną wyznaczone objazdy dla mieszkańców osiedla Podolszyce Południe.

Prace drogowe i utrudnienia w ruchu w tym rejonie potrwają około miesiąca. Zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni al. Jana Pawła II jest zaplanowane około połowy lipca. Termin jest jednak uzależniony od warunków atmosferycznych.

MZD informuje, że istnieje możliwość zmian w projekcie i wykonania drogi wewnętrznej, umożliwiającej dojazd do posesji protestujących mieszkańców. W efekcie nastąpiła korekta projektu drogi wewnętrznej, która nie narazi samorządu miasta na dodatkowe koszty i jednocześnie pozwoli zaspokoić główny postulat mieszkańców kilku posesji. Skorygowany pas zieleni będzie miał szerokość 1,5 m, a nie jak pierwotnie planowano 2,5 m, co pozwoli odsunąć drogę wewnętrzną od posesji o około 1 m w stosunku do pierwotnego projektu.